Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@vdombrovskis

Valdis Dombrovskis

vdombrovskis

@europeancommission Vice-President for the € and Social Dialogue, Financial Services 🇱🇻🇪🇺

Total Likes 1.119
Average Likes 63
Total Comments 24
Average Comments 2
Enjoyed the first #vdleyencommission seminar. Here together with President-elect @ursulavonderleyen, Sylvie Goulard and @josepborrellf. via @PabloPerezA on Twitter. *** Pirmais Urzulas fon der Leienas komandas seminārs, lai sapazītos, gatavotos uzklausīšanai Eiropas Parlamentā un darbam jaunajā Eiropas Komisijas sastāvā. #europeancommission #europeanparliament #vdlcommission #eustrivesformore #eiropaskomisija #eiropaskomisijaspārstāvniecībalatvijā #eiropasparlaments
I am pleased to be entrusted with the role of Executive Vice-president for An Economy that Works for People, also in charge of financial services. It will be an honour to work under the leadership of President Ursula von den Leyen for the benefit of all Europeans. *** Esmu gandarīts par jaunievēlētās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas piedāvājumu viņas komandā uzņemties priekšsēdētājas izpildvietnieka pienākumus, lai koordinētu darbu pie ekonomikas un atbildētu par finanšu pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka man būs iespēja turpināt iesāktos darbus pie Eiropas ekonomikas stiprināšanas pret iespējamajiem satricinājumiem, kas īpaši būtiski ņemot vērā starptautiskos tirdzniecības konfliktus un ekonomiskās izaugsmes bremzēšanos. Šis darbs ietvertu arī ES dalībvalstu fiskālās un makroekonomiskās politikas uzraudzību, nodrošinot ciešu sasaisti starp ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, turpinot darbu pie sociālā dialoga stiprināšanas Eiropā. Tāpat turpināšu darbu finanšu tirgus jomā, strādājot pie banku savienības un kapitāla tirgus savienības tālākas attīstības. Finanšu stabilitātes nodrošināšana ir būtiska arī, ņemot vērā plānoto Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, un to, ka Londona šobrīd ir ES nozīmīgākais finanšu centrs. Viena no jaunās Eiropas Komisijas svarīgākajām prioritātēm būs klimata krīzes risināšana un virzība uz klimatneitrālu ekonomiku. Šajā kontekstā nozīmīgs būs darbs pie ilgtspējīgām jeb zaļām finansēm, nodrošinot privātā kapitāla piesaisti ilgtspējīgai ekonomikas transformācijai. Savukārt atbildība par ilgtspējīgu investīciju politiku man ļaus piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nepieciešamajām investīcijām Eiropā, lai veicinātu inovācijas un jaunu darba vietu radīšanu. Šie jautājumi ir būtiski kā Eiropai, tā Latvijai, jo arī mūsu valstij ir svarīgi
Took a long hike in the beautiful Ardennes, am ready for a busy working week. Pārgājienā Beļgijas Ardēņos. #hiking #belgium #ardennes #ardennesbelges #lesardennesbelges #autumniscoming #nature #daba #rudens #pārgajiens #pargajiens #piedabas #upe #dabasskati #septembris #iet #atpūtapiedabas
The Baltic Way was the European Way. The strength of the Baltic Way was a clear goal unwavering will and Baltic unity. It made us a significant part of the Eastern European wave of democratic revolutions, in fact, their promoter. It allowed us to regain the independence of the Baltic States as well as our rightful place in the common European home. Today, the Baltic States in Europe are known for their strong position in defending their national interests as well Europe, a salient reminder for the success of a secure, prosperous and united Europe. 🇱🇻🇪🇪🇱🇹🇪🇺 Baltijas Ceļš joprojām ir simbols Baltijas tautu vienotībai, kad 1989.gadā, sadodoties rokās prasījām atdot brīvību un neatkarību mūsu valstīm. Tas ļāva mums atgriezties Eiropā un būt iespaidīgai daļai no revolūcijām, kas saviļņoja Austrumeiropu. Mūsu uzdevums bija pietiekami sarežģīts - ne vien atjaunot demokrātiju, bet arī izrauties no impērijas. Tas bija tikpat grūts kā mūsu valsts dibinātājiem pirms 100 gadiem. Arī šobrīd pēc 30 gadiem darbs pie Latvijas valstiskuma stiprināšanas ir jāturpina, tas jādara ikdienā kā Latvijā, tā ārpus tās robežām. Mums jāturpina atgādināt Eiropā Baltijas ceļa mācības, spēju saliedēt tautas, lai kopīgi iestātos par drošu un vienotu Eiropu. Baltijas valstis Eiropā ir pazīstamas ar savu stingro stāju, aizstāvot savu valstu un Eiropas vērtības. 📸 #lv100
Bija gandarījums piedalīties ikgadējā #krastumačs 🏀 politiķu spēlē, šoreiz vienā komandā ar basketbola leģendu Aneti Jēkabsoni-Žogotu, kā arī kolēģiem no ✅ @jaunavienotiba un citiem. Apsveicu Daugavas labo krastu ar uzvaru! Mums bija laba spēle, paldies visiem! Paldies organizatoriem, skatītājiem un līdzjutējiem! 📸 Renārs Koris
Šogad miljoniem jauniešu visā pasaulē pievienojās starptautiskajai cīņai pret klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas bija būtisks jautājums arī nesen notikušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Jaunajai paaudzei ir tiesības norādīt, ka atpaliekam, neskatoties uz to, ko ES jau ir stingri apņēmusies darīt klimata krīzes novēršanai. Esam spēruši vēl vienu soli tālāk. Eiropas Komisija ierosina līdz 2050. gadam pāriet uz klimatneitrālu ekonomiku un noteikt mērķi Eiropai kļūt par pasaulē pirmo nozīmīgo ekonomiku, kas to paveikusi. To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, taču nevajadzētu novērtēt par zemu šādu pārmaiņu ietekmi un mērogu. Tas nav paveicams vienā dienā un tas nebūs lēti. Vismaz 25 % ES izdevumu nākamajā septiņu gadu budžetā no 2021. gada tiks atbalstīta rīcība klimata politikas jomā. Tomēr tas nav pietiekoši. Mums ir jāaicina privātais sektors palīdzēt piesaistīt kapitālu klimata pārmaiņas mazinošām saimnieciskām darbībām, cita starpā — zaļās investīcijas no citām valstīm. Raksta pilnā versija latviski publicēta “Latvijas Avīzes” pielikumā “Latvijas Bizness” šodien, 30.jūlijā, kā arī izdevumos citur Eiropā. This year, millions of young people across the world joined an international movement for climate change. Climate change was also a key issue in the recent European elections. The younger generation is right to point out that we are lagging behind, even if the European Union is firmly committed to achieve its climate targets. We went one step further. The European Commission has proposed moving to a climate-neutral economy by 2050, aiming for Europe to be the world’s first major economy to do so. That is easy to say, but nobody should underestimate the implications and scale of such a transformation. It cannot be done overnight and it will not be cheap. To back that up, at least 25% of EU spending in the next seven-year budget starting in 2021
Esmu ļoti gandarīts par šodienas Eiropas Komisijas (EK) kolēģijas lēmumu ģenerālsekretāra pienākumus no 1.augusta uzticēt Ilzei Juhansonei. Tas ir viens no visaugstākajiem ierēdņa amatiem Eiropas Savienībā (ES), līdz ar to ļoti augsts Ilzes profesionālā darba novērtējums. Ilzi pazīstu jau daudzus gadus un varu ar pārliecību teikt, ka šī augstā ierēdņa amata pienākumi uzticēti vienam no spēcīgākajiem un pieredzējušākajiem Latvijas pārstāvjiem ES. Mēs esam strādājuši kopā gan pie eiro ieviešanas Latvijā 2014.gadā, gan arī šeit, Briselē, kad viņa kā Latvijas vēsniece veiksmīgi novadīja prezidentūru Eiropas Savienībā, gan arī tagad EK, strādājot pie Eiropai svarīgiem m lēmumiem. Esmu pārliecināts, ka viņas izcilās darba spējas, augstā atbildības sajūta un vērtīgā pieredze būs pamats sekmīgam darbam arī turpmāk. Lai gan ar šodienas EK lēmumu jaunie pienākumi Ilzei uzticēti līdz laikam, kad darbu uzsāk jaunā EK, tomēr šis laiks līdz novembrim iezīmē pietiekami lielus izaicinājumus ES. Starp būtiskākajiem jautājumiem gribu minēt to, ka sekmīgi jānovada pārejas periods starp esošo un jauno EK sastāvu, tai skaitā sekmīgi noslēdzot esošā EK sastāva likumdošanas priekšlikumu pieņemšanu, kā arī – sagatavošanos Lielbritānijas izstāšanai no ES. Ilze ir laba vadītāja un šeit viņai ir laba komanda, kā arī daudz atbalstītāju Latvijā. Apsveicu un vēlu veiksmi! Strādāsim kopā! 🇱🇻🇪🇺
My interview on #italy in #nikkei one of the leading economic newspapers in #japan. It has around 4 million subscribers. #interviews #media #economy #euro *** Arī japāņu presi interesē tas, kas notiek eirozonā. Mana intervija par Itāliju vienā no lielākajiem Japānas biznesa laikrakstiem @nikkei, kuram ir apmēram 4 miljoni lasītāju. #prese #mediji #intervija #eiro #eiropa #europa
Good meeting with Andrej Plenkovic Prime Minister of Croatia 🇭🇷. Discussed Croatia’s economic performance and structural reforms in the context of the #europeansemester . The @europeancommission supports Croatia’s work towards joining ERMII and adopting the euro.
Backstage/frontstage at the 2019 Brussels Economic Forum. All speakers agreed that making growth more inclusive, so that it benefits all members of society, and the transition to a climate neutral economy is Top 1 priority for the new political cycle in #europe. *** Piedalījos ikgadējā Briseles Ekonomikas Forumā, kas tradicionāli pulcina politiķus, ekspertus, akadēmiķus un uzņēmējus sarunām par ekonomikas aktualitātēm. Jau vairākus gadus dienaskārtībā ir jautājums par to, kā samazināt nevienlīdzību mūsu sabiedrībā, piemēram, ienākumu vai iespēju nevienlīdzību. Kādas politikas jāievieš, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas izaugsmi sajūt visi iedzīvotāji, bet jo īpaši - mazāk turīgi un neaizsargātākie cilvēki. Šī ir tēma, kas joprojām ir aktuāla, īpaši ņemot vērā jaunos izaicinājumus - Eiropas demogrāfisko situāciju, straujo tehnoloģiju attīstību un klimata pārmaiņu radītās izmaiņas. Tieši cīņa ar klimata pārmaiņām un nepieciešamība veicināt pāreju uz klimatam draudzīgu ekonomikas modeli sevi nopietni pieteica vairākās valstīs pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Šī tēma arī dominēja šodienas debatē. “Uz mirušas planētas netiks radītas jaunas darbavietas,” izskanēja foruma diskusijās. Es piekrītu Spānijas finanšu ministrei Nadjai Kalvinjo (Nadia Calviño), ka Eiropas Savienības pienākums ir atsaukties tiem simtiem tūkstošiem jauniešu, kuri regulāri protestē, prasot agresīvāku politiku cīņā ar klimata pārmaiņām. Gandarījums, ka Eiropas Komisijas iniciatīvām, kas saistās ar privāto investīciju veicināšanu ilgtspējīgos un zaļos projektos, pieaug atbalsts gan dalībvalstīs, gan pasaulē. Domāju, ka viens no atbalsta pieauguma iemesliem ir sabiedrības pieprasījums un vērtību nomaiņa, bet otrs ir tas, ka attīstām šo politiku balstoties uz pasaules vadošo ekspertu viedokļu bāzes, iekļaujot zinātnes, sabiedrisko organizāciju un
There is a saying that “the European Union has been built through crisis.” But it does not have to be so. This is why I invite the #eu Finance Ministers and Leaders to use the upcoming opportunity to make Europe’s Economic and Monetary Union stronger. Decisive #eurogroup is taking place tomorrow and the #euro Area Summit is scheduled for 21 June. #deepeningemu
🇱🇻 Paldies Latvijas valdībai par izteikto uzticību, atkārtoti virzot mani par Latvijas pārstāvi Eiropas Komisijā. Arī turpmāk strādāšu ciešā sadarbībā ar Latvijas valdību @brivibas36 un Latvijas diplomātu komandu @arlietuministrija , lai stiprinātu Latvijas ietekmi Eiropā. 🇪🇺 I'm honoured to be nominated to serve as Latvia’s Commissioner for the EU's next legislative term. I will do my utmost to live up to the trust that the government of Latvia and Latvian voters have shown in me. I will work in the interest of a stronger Europe. 📸Valsts Kanceleja
Ar premjeru Krišjāni Kariņu šorīt pārrunājām Eiropas 🇪🇺 un Latvijas 🇱🇻 aktualitātes, Latvijas intereses nākošajā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta sasaukumā, kā arī Eiropas Komisijas jaunākās rekomendācijas Latvijai attiecībā par nepieciešamajām reformām ekonomikas ilgtspējai, tai skaitā par valsts budžeta deficīta pakāpenisku samazināšanu.
Ar Egilu Levitu esam pazīstami jau labu laiku, esam katrs savā amatā strādājuši kā Latvijas pārstāvji Eiropā un bijuši aktīvi Latvijas dalības Eiropas Savienībā atbalstītāji. Šodien pirmo reizi tikāmies pēc Saeimas ievēlēšanas Valsts prezidenta amatā. Apsveicu arī personīgi ar jaunajiem pienākumiem. Latvija ir ieguvusi Valsts prezidentu, kurš ne tikai personīgi iestājies par Latvijas neatkarību un aktīvi iestājas par valstiskuma stiprināšanu ikdienā, bet arī ir ar autoritāti Eiropā. Mēs pārrunājām Eiropas un Latvijas aktualitātes, tai skaitā sadarbību starp Valsts prezidentu un Eiropas Komisiju. Izstāstīju par sava darba aktualitātēm, īpaši Eiropas ekonomikas stiprināšanu pret iespējamām nākotnes krīzēm, kas būtiski arī Latvijai, lai noturētu esošo ekonomikas izaugsmes tempu. Vienojāmies par sadarbību starp Valsts prezidentu un Eiropas Komisiju, aizstāvot Latvijas intereses.
Eiropas Komisija šodien publisko rekomendācijas dalībvalstīm, tās ir pēdējās šīs komisijas mandātā. Eiropas Komisija aicina dalībvalstis pievērst vairāk uzmanības tam, lai Eiropas ekonomiku padarītu izturīgāku pret iespējamiem satricinājumiem, ilgspējīgu un iekļaujošu. Precīzāk plānotas investīcijas palīdzētu labāk sasniegt šo mērķi, tāpēc šoreiz dalībvalstīm ir sniegtas arī rekomendācijas investīciju jomā 👉🏻 https://bit.ly/2HUcc2q. Runājot par Latviju, jāuzsver, ka Latvijas ekonomikā jau devīto gadu pēc kārtas turpinās ekonomiskā izaugsme. Attiecīgi, ir svarīgi turpināt samazināt budžeta deficītu, lai nostiprinātu Latvijas ekonomikas noturību pret potenciālajiem nākotnes ekonomiskajiem šokiem. Vienlaikus jāīsteno pasākumi ienākumu nevienlīdzības un nabadzības samazināšanai. Kopumā ar rekomendācijām Latvijai var iepazīties šeit 👉🏻 https://bit.ly/31dkry6 Lai apspriestu Eiropas Komisijas rekomendācijas Latvijai, Rīgā tuvākajās dienās tikšos ar atbildīgajiem ministriem un premjeru, kā arī šos jautājumus pārrunāšu ar Saeimas deputātiem. #europeansemester
I met Ukraine’s President Zelensky today during his first visit to Brussels. The EU 🇪🇺 continues to support Ukraine’s 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity. The EU will also continue to supporting #ukraine in reform efforts. Prudent macroeconomic policy and reforms must continue. They are necessary for economic prosperity and financial stability, and wellbeing of Ukrainian people. We also discussed the conflict in eastern Ukraine and humanitarian situation there. We acknowledged that disinformation is threat to security and should be fought in a coordinated manner.
Gandarījums tikties ar Latvijas vēstnieku komandu Eiropas Savienībā. Pārrunājām Eiropas aktualitātes un Latvijas intereses nākošajā Eiropas parlamentā un Eiropas Komisijas darba plānā. Prieks par @arlietuministrija komandu! Paldies Sanitai Pavļutai-Deslandes, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā par viesmīlību. #latvijavar
✅ Paldies jums, vēlētāji, par uzticību un atbalstu @jaunavienotiba komandai, mūsu piedāvātajai programmai darbam Eiropā un atzinībai par paveikto līdz šim. Esmu gandarīts par jūsu doto mandātu turpināt mūsu iesāktos darbus Eiropā, aizstāvot Latvijas intereses. Par ietekmīgu Latviju Eiropā! #jaunāvienotība

Loading