Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#sobijelopolje

Posts tagged as #sobijelopolje on Instagram

11 Posts

Deveta sjednica lokalnog parlamenta otpočela odavanjem pošte nedavno preminulom Momiru Bulatoviću, nekadašnjem predsjedniku Crne Gore (1990-1998) i predsjedniku Savezne vlade SR Jugoslavije (1998-2000) #sjednica #lokalniparlament #sobijelopolje #devetasjednica #radiobijelopolje #bijelopolje
Počela osma sjednica Skupstine opštine Bijelo Polje Na dnevnom redu su odbornička pitanja i odgovori. #sjednicasobijelopolje #lokalniparlament #skupstina #odbornickapitanja #predsjednik #odbornici #sobijelopolje #bijelopolje #radiobijelopolje
Pocela sedma sjednica lokalnog parlamenta. Sjednicu napustili odbornici Demokrata, URA-e, Ujedinjene Crne Gore, a današnjem zasijedanju ne prisustvuju ni odbornici Demokratskog fronta. #sjednicalokalnogparlamenta #sobijelopolje #radiobijelopolje #bijelopolje
Sedma sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, sa sedamnaest tačaka dnevnog reda, održaće se u utorak, 19. marta, sa početkom u 10 časova.Sjednicu lokalnog parlamenta Radio Bijelo Polje će direktno prenositi. #lokalniparlament #sedmasjednica #sobijelopolje #dnevnired #17tacaka #radioprenos #radiobijelopolje #bijelopolje
Usvajanjem niza značajnih odluka, završena je šesta sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje. Naime, odbornici su danas nakon konstruktivne rasprave usvojili svih devet tačaka dnevnog reda.Predsjednik SO Bijelo Polje, Abaz Dizdarević, istakao je da je i šesta sjednica lokalnog parlamenta protekla u demokratskoj atmosferi. #sjednicalokalnogparlamenta #sobijelopolje #radiobijelopolje #bijelopolje
Počela šesta sjednica lokalnog parlamenta, na dnevnom redu devet tačaka. #sjednicalokalnogparlamenta #sobijelopolje #radiobijelopolje #bijelopolje
Složena finansijska situacija identifikovana je kao jedan od najvećih problema lokalnih samouprava u Crnoj Gori, a primjenom mjera i aktivnosti iz Sanacionig plana, usvojenog 2015. godine, Opština Bijelo Polje postigla je zavidan nivo stabilnosti, kazao je danas predsjednik Opštine, Petar Smolović. #sobijelopolje #predsjednikopstine #vsjednicalokalnogparlamenta #odbornickapitanja #radiobijelopolje #bijelopolje
Odbornici Skupštine Opštine Bijelo Polju su nakon više od dva sata rasprave usvojili dnevni red sa 25 tačaka o kojima će raspravljati nakon pauze, od 13 časova. Sa dnevnog reda četvrte sjednice SO skinute su tri tačke, a dodate su novih šest.  U dnevni red na prijedlog predsjednika Opštine Petra Smolovića uvrštena je tačka koja se odnosi Predlog Odluke o dopuni Odluke o zarada lokalnih funkcionera u Opštini Bijelo Polje, zatim Predlog Odluke o preuzimanju duga,  Predlog Odluke o učešću Opštine u troškovima transporta, zamrzavanja i skladištenja plodova maline DOO „Senzal“, Predlog Odluke o imenovanju upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora DOO „Parking servis“ i Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena i usluga na ime usluga za redovno održavanja javnih površina i opštinskih puteva sa zimskim održavanjem. Sa dnevnog reda skinuta je 13. tačka koja se odnosi na Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o povjeravanju poslova sa DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje. Sa dnevnog reda skinuta je i tačka 19. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica - registrovane poljoprivredne proizvođače za 2018. godinu. Skinuta je i tačka 21. – Predlog Odluke o imenovanju dva člana savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje, jer nijesu imali usaglašen stav na Odboru za izbor i imenovanja. Ovaj predlog podržao je i Abaz Kujović, koji je napomenuo da je Odbor donio odluku, ali da je došlo do sazanja koja treba provjeriti. Odbornik SNP-a Zoran Bošković zatražio je da se u denevni red uvrsti tačka koja se odnosi na Izvještaj o realizaciji programa uređenja prostora za 2018. godinu, a nakon obrazloženja sekretarke Sekretarijata za uređenje prostora, Aleksandre Bošković, prijedlog je
Počela četvrta sjednica Skupštine Opštine Bijelo Polje #radiobijelopolje #sobijelopolje # bijelopolje
Četvrta i peta sjednica SO Bijelo Polje 28. decembra Četvrta i peta sjednica Skupštine Opštine Bijelo Polje biće održane 28. decembra. Četvrta sjednica sa 22 tačke dnevnog rada zakazana je za 10 časova, a peta na čijem su dnevnom redu odbornička pitanja i odgovori na pitanja počinje u 16 časova. Obje sjednice Radio Bijelo Polje će direktno prenositi. #radiobijelopolje #sobijelopolje #bijelopolje
Lokalni parlament okončao rad, izabrani članovi skupštinskih radnih tijela #radiobijelopolje #sobijelopolje #bijelopolje