Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#lighthousechurchanglesey

Posts tagged as #lighthousechurchanglesey on Instagram

32 Posts

After eight challenge at small group bbq. #funattheausts #lighthousechurchanglesey #sgt #angleseyfamilies
Today we are going bless our teachers, bosses or managers. Choose one of the following that you can do today. #40acts #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #kindness loveyourcommunity #girlonamission
Creative worship this morning led by the amazing Marie Rippin! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #creativeworship #churchplant #followingjesus #buildingcommunity #lovinganglesey
Christmas for us is all about Jesus. He’s a pretty awesome guy. Mae dolig i ni i gyd amdan Iesu. Mae ef yn dyn eitha anhygoel. #churchplant #canolfanebeneser #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #christingle #everyonewelcome #croesoibawb
For those of you following our church planting journey here on Anglesey, here’s what we’re up to 😊😃🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿♥️✝️🎉🍊🎅 @lighthousechurchmon #churchplanting #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymon #christingle #allwelcome
Had an amazing time Saturday night at #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn at the Neon Party. Such a fab community/family. #neonparty #lightparty #widerfamily #followingjesus
Neon Party team last night under the marvellous creative organisation of @kirstyslifeinpictures . Brilliant fun and such a privilege to serve our community alongside one another whilst dressed in very bright colours!!!! Parti Neon neithiwr diolch i trefniadau creadigol gwych @kirstyslifeinpictures . Lot o hwyl a fraint cael cefnogi ein cymuned tra’n gwisgo dillad llachar iawn!!! 🎉🙌🌭🎈#neonparty #canolfanebeneser #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn
This Sunday we’re gathering as a community to prayer walk (nothing fancy just walking together and praying at the same time) around Brynsiencyn. We’ll have the opportunity to purchase and enjoy lunch at the brand new Heritage Coffi Siop! 10.30am meeting at the Heritage cafe car park. Dydd Sul rydym yn cyfarfod yn Brynsiencyn i gerdded a gweddio dros yr ardal. Wedyn fydd gennym y cyfle i brynu cinio yn caffi newydd sbon Heritage Siop Coffi yn Brynsiencyn. Cyfarfod yn maes parcio Heritage Siop Coffi am 10.30yb #prayerwalk #brynsiencyn #heritagecoffeeshopbrynsiencyn #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn
Today we launched our challenge for November as we respond to God’s word to give up control, turn from sin and pursue holiness. “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled.” Heddiw, lansiwyd ein her ar gyfer mis Tachwedd wrth i ni ymateb i air Duw i roi'r gorau i reolaeth, troi oddi wrth bechod a dilyn sancteiddrwydd. "Mae’r rhai sy’n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi’u bendithio’n fawr, oherwydd byddan nhw’n cael eu bodloni’n llwyr.” #novemberfast #matthew5:6 #beatitudes #capelgoleudymôn #lighthousechurchanglesey #churchplant
Always a warm welcome with these lot at Capel Goleudy! Croeso cynnes o hyd hefo’r tîm yng Nghapel Goleudy! 😜😄🙌🥐☕️ #joybringers #warmwelcome #croesomawr #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #welcometeam #matchingjumpers #dresscode
This morning we started our new series on Jesus’ beautifully challenging Beatitudes in Matthew 5 on what it looks like to be part of the Kingdom of Heaven. We love that we’re journeying through the same scriptures over the next few months with our friends at Hope Community Church! Y bore yma, dechreuon ni ar ein cyfres newydd ar y Bendithion herion gan Iesu yn Matthew 5 ar yr hyn mae hi’n gymryd i fod yn rhan o Deyrnas y Nefoedd. Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio drwy'r un ysgrythurau dros y misoedd nesaf gyda'n ffrindiau yn Hope Community Church! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #thebeatitudes #beatitudes #blessed #blessedarethepoorinspirit #kingdomofheaven #kingdomofheavenonearth #disciplesofjesus #followingjesus #followingjesustogether #churchestogether
Thank you to the very talented @missmarplemakes for these beautiful lighthouse badges! - Diolch gymaint i’r talentog @missmarplemakes am y bathodau hyfryd yma! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #lighthousebadge #ceramics #missmarplemakes #angleseyart #artistsofanglesey
Ignite kids #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn today. Sharing the gift of Jesus.
Wow what a morning at Lighthouse Church! Thank you to so many of you that came to support or sent messages of support as we placed a stake in the ground to say we are here God, use us here on Anglesey!!! . Wow bore gwych yn Capel Goleudy! Diolch i gymaint ohonoch a ddaeth i gefnogi neu anfonodd negeseuon o gefnogaeth wrth i ni dechrau ein taith fel Capel. Rydym ni yma Duw, defnyddiwch ni yma ar Ynys Môn! #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #llangefni #ynysmôn @pioneer_network @openheavenchurch
This group of legends flyering llangefni ready for our launch this Sunday!!! Legends yma yn dosbarthu taflenni rownd Llangefni ar gyfer ein agoriad dydd Sul yma!!! #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #teamworkmakesthedreamwork #flyering #flyeringwithteam
We’re launching!!! Da ni’n lansio!!! 🙌😃🎉 #capelgoleudymôn #lighthousechurchanglesey #churchplant #pioneer #pioneernetwork #canolfanebeneser #openheaven
Over the last 24 hours over 20 of us have stepped into this incredible space to pray for our community, island, marriages, families and Church. Who knows what is going to come from this 24 hours but I know God has been stirring hearts, healing wounds and speaking truth. Amen!!! 🙏🏻⛺️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👍🏻 #24hourprayer #prayerspaces #prayertent #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #carregdŵr
You know you’re part of an amazing community when the kids and grown ups stand in the rain for an hour praying for their families, friends, class mates, colleagues, neighbours and churches. Ordinary people committed to being Jesus to their community! Rydych chi'n gwybod eich bod yn rhan o gymuned anhygoel pan fydd y plant a'r oedolion yn hapus i sefyll yn y glaw am awr yn gweddio am eu teuluoedd, ffrindiau, cyd-fyfyrwyr, cydweithwyr, cymdogion a capeli. Pobl gyffredin wedi ymrwymo i fod yn Iesu i'w cymuned! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #prayerwalk #rainneverstopsus #carregdŵr #churchfamily #prayerinthewoods
Next Sunday join us for the next Lighthouse BBQ! 12pm, 12th August at Carreg Dŵr 🍔🌭🍉🍦🍺☀️🕶🥗😃 #welovebbq #summervibes #churchbbq #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #carregdŵr
Today was a very special day for Lighthouse Church. We had the absolute privilege of welcoming and worshipping with Hope Community Church, Bangor. Wow what a community! Thanks for being such s huge encouragement to us, may it be the start of a beautiful friendship! Cheers🥂 Roedd heddiw yn ddiwrnod arbennig iawn i Capel Goleudy. Cawsom y fraint o groesawu ac addoli gyda Hope Community Church, Bangor. Wow am gymuned! Diolch am fod yn anogaeth anferthol i ni, efallai mai dyma ddechrau cyfeillgarwch hardd! Cheers 🥂 #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #llangefni #churchplant #pioneernetwork #unity #churchfriends #newfriends
Walking along Malltraeth Cob with Lighthouse Church this morning praying for the children and young people of our island and the new skate park opening tomorrow in Llangefni #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #malltraethcob #prayerwalk #familywalk #churchcommunity
We just want to say a huge thank you to @paradwysdiaries, The Radbourne and Sadler families and the whole of the Lighthouse Church Family. We have been incredibly blessed by your hospitality, inspired by the ways in which you are building kingdom in Anglesey and so grateful for the opportunity to do communitty with you for the weekend, hear what God is going through you and allowing us the space to dream and make lots of musical noise as band! Let's do it again some time! Bless you 😊 . . . #bandretreat #worship #songwriting #kingdominanglesey #lighthousechurchanglesey #bandbonding #norwegianlogpilegoals
Amazing day today hanging out with @climbthemountainmusic , the wonderful Pymm family and of course the Lighthouse Church family celebrating @adventuresofmummyandluca birthday Diwrnod gwych heddiw yn gwario amser efo @climbthemountainmusic y fab teuly Pymms ac wrth gwrs cymuned Capel Goleudy yn dathlu penblwydd @adventuresofmummyandluca 🎉🍦☀️🎂🌭🍗🍰🍺🍓 #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #communitybbq #carregdŵr #canolfanebeneser #churchfamily
These lot are being transformed by Christ and transforming Anglesey! Last Sunday the kids led us in hiding stones with secret encouragements and bible verses for people to find! Great idea Krissie! Love it 😍 Mae'r cymuned yma yn cael eu trawsnewid gan Grist a thrawsnewid Ynys Môn! Ar ddydd Sul diwethaf, fe wnaeth y plant ein harwain i guddio cerrig gydag anogaeth gyfrinachol ac adnodau'r Beibl i bobl ddod o hyd iddynt lawr y Dingle! Syniad gwych Krissie! Grêt 😍 #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #dingle #kidswork
We had such an amazing morning with these special people from @openheavenchurch . They led us in fantastic worship as we gathered at Canolfan Ebeneser to pursue becoming more Christ like. #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #ruralchurch#churchplanting #pioneernetwork
Welcoming the Aust family to Anglesey last night was such a great momemt. This amazing family have packed up their home and said goodbye to Loughborough to join us here on Anglesey. These guys are a family of faith and obedience and we can’t wait to see the impsct they’ll havd on Lighthouse Church. Roedd croesawu teulu Aust i Ynys Môn neithiwr yn faes mor wych. Mae'r teulu anhygoel hwn wedi adael eu cartref yn Loughborough i ymuno â ni yma ar Ynys Môn. Mae'r teuly hyn yn deulu o ffydd ac ufudd-dod, ac ni allwn aros i gweld yr effaith fyddwn nhw’n cael ar Vapel Goleudy. 🎉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🙌😃🏠 #churchplanting #anglesey #môn #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #welovethisfamily
Church this morning at our house. Brunch, good news stories, creative worship and exploring how to live a life of surrender without being lazy or proud. #churchplanting #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #lessonsfromacts #brunchchurch
Easter holidays has started here at Carreg Dŵr which means not long to our Easter Gathering! Hot cross buns, Easter egg hunt & hearing stories of how Jesus changes lives! Mae gwyliau'r Pasg wedi cychwyn yma yn Carreg Dŵr, sy'n golygu nad yw en hir tan ein gwasanaeth pasg! Hot cross buns, helfa wyau Pasg a clywed straeon am sut mae Iesu yn newid bywydau! 🐣🐥🙌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #churchplanting #easter2018 #eastergathering #dathliadypasg

Loading