Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#disease

Posts tagged as #disease on Instagram

507.125 Posts

و نگذار برسی لبه پرتگاه بعد یاد گیاهخواری بیفتی آن ناخوراک های آشغال را دور بریز حیف ریالی که خرج بوی طویله شود مراکز تولید لاس و مردار آنجایی که قرعه کشی سرطان برای مردم دارد نمایشگاه عرضه کلسترول هورمون سرای مرغ روز مردم حالشان بهم خورده از این گند ماهی فروش ها مغازه بغل دستی می گفت یک دقیقه آسایش ندارم بوی توالت از این بهتر است کسی دیگر از شیشه کله فروش ها سرک نمی کشد کسی دیگر برای بوی ژامبون دلش غش نمی رود من یادم می آید توی همین بازار سبزه میدان، پر بود از چنگک های آویخته که راسته و دل و قلوه به مردم می دادند اما الان سیب فروشان طبق هایی چیده اند و داستان اتوپیا را شرح می دهند عناصر راس هرم سلامتی جامعه، هر دم کار تغذیه را کلنگی اداره می کنند راکفلر و شرکا تراریخته پلو برای مردم درست کرده اند اکبر جوجه و اسمال کبابی گند زده اند به سلامت عمومی و سازمان غذا دارو، توزیع عادلانه جام می و خون دل را به ستاد کوکاکولا و لبه های بُرنده کنسروها داده است مهر استاندارد حراج است هر کسی دوست دارد چاپ کند و بچسباند آنوقت دیگر از بیمارستان ها چه توقعی داری؟ آن ها هم مقداری سم برایت دارند که نامش داروست نکند می خواهی برایت جمبل و جادو بخوانند تا شفا پیدا کنی! برو خوراکت را اصلاح کن و جز این راه
💜🦋 Fighting for the #lupus cure starts with learning more about the #disease Raise your awareness 🙌💜📚💜 #educate yourself Everyday 🦋💜 Nobody can take away your pain, but don't let lupus takeaway your happiness 🙏 Let's Band together to raise awareness 💜🦋 Everyday is #lupusawareness #lupus #putonpurple #lupusfoundationofamerica 🦋💜
REFLUSSO GASTROESOFAGEO (GERD) Questo è di certo l’argomento più interessante da approfondire sia per via della sua vasta gamma di sintomi sia in relazione alla sua diffusione che ormai interessa anche giovanissimi spesso individui in età pediatrica. Viene da domandarsi: come mai nonostante la vasta gamma di presidi farmacologici questa patologia non guarisce e continua a recidivare nella maggior parte della popolazione mondiale? Sono realmente corretti i protocolli impiegati per la sua risoluzione? Il GERD (malattia da reflusso gastroesofageo) che a sua volta da origine alla meno conosciuta LPR (malattia da reflusso laringo faringeo) è una disfunzione che ha origine all’interno dello stomaco. Ancora oggi esiste molta incertezza sulla sua origine, anche se si conoscono molto bene i meccanismi che sottendono questa disfunzione. A mio parere bisognerebbe affrontare questa problematica con le dovute cautele poiché un’errata comprensione del funzionamento degli organi interessati potrebbe condurre ad una mancata guarigione oltre che ad un successivo aggravamento dei sintomi che se non trattati darebbero origine a danni spesso irreversibili Iniziamo a descrivere i processi che sono implicati in questa affezione e come mai le terapie ad oggi adottate risolvono solo in parte il problema e comunque in modo temporaneo. Continua a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni, o fai copia e incolla sulla barra degli indirizzi del link : http://www.albertofiorini.com/2019/06/15/reflusso-gastroesofageo-gerd/ per accedere alla lettura dell'intero articolo sul mio sito : www.albertofiorini.com #gerd #lpr #mrge #gord #rfl #gastro #oesophageal #reflux #disease #esophageal #disease #patologia #holistic #integratedmedicine #naturopathy #naturopatia #therapy #terapia #maladie #naturopathie #médecine #holiste #médecineintégrative #krankheit #therapie #komplementärmedizin #holistische #嗳酸
HELICOBACTER PYLORI DAVVERO DANNOSO? Molte sono le considerazioni da fare riguardo un batterio che ancora oggi divide fortemente la comunità medico scientifica. Ormai esistono molti protocolli farmaceutici da adottare al fine di debellare tale infezione, ma siamo davvero certi che queste strategie possano funzionare e soprattutto siamo sicuri che questa sia davvero la strada giusta da percorrere? Molti di voi mi hanno chiesto più volte di trattare questo argomento molto interessante dal punto di vista epidemiologico ed impegnativo se lo si considera una problematica che affligge la stragrande maggioranza degli individui, si parla addirittura di un 60% della popolazione mondiale ma credo fermamente che questo dato sia sottostimato poiché ottenuto da campioni di pazienti, facile quindi comprendere come tutte le percentuali stilate dai vari enti di verifica e le organizzazioni non possano in realtà stabilire con certezza neanche un eventuale incremento o decremento di tale contagio a causa delle chiare limitazioni tecniche di controllo./ Per continuare a leggere l'articolo http://www.albertofiorini.com/2019/06/11/helicobacterpylori-davvero-dannoso/ Seguitemi su Instagram per restare aggiornati sui prossimi articoli. #hp #helicobacterpylori #disease #patologia #holistic #integratedmedicine #naturopathy #naturopatia #therapy #terapia #maladie #naturopathie #médecine #holiste #médecineintégrative #krankheit #therapie #komplementärmedizin #holistische #naturheilkunde #medicinanatural #病 #医学 #疗法 #药剂 #西医和自然 #病理 #辨证论治 #大夫 #幽门螺旋杆菌
Intravenous (IV) vitamin therapy is a method of administering vitamins and minerals directly into the bloodstream. These increased levels can provide an immediate therapeutic response by correcting deficiencies, or acute illnesses. The process works by providing the user with a direct infusion of vitamins and minerals, like high doses of vitamin C, B complex, or magnesium. Receiving vitamins through an IV allows the nutrients to bypass the digestive system for a quicker shot of vitality. Have you visited any of our IV locations? We have many custom cocktail options for any lifestyle needs!
Happy new school year! As we get back into classes and start heading towards fall, notice the changing leaves and the diseases you might find. Tar spot of maple is caused by various fungal species in the genus Rhytisma. The disease is a cosmetic issue rather than a life threatening disease. The black spots seen in the leaf of stroma that contain spores that will survive over the winter to germinate the next spring.
#worldmosquitoday | Every year, this day is celebrated to raise awareness about potentially life-threatening Malaria-borne illnesses, and how it can be prevented. Globally, it honours British doctor, Sir Ronald Ross, who discovered female mosquitoes transmit malaria. And today, we’re proud to launch our campaign #indiaagainstmalaria 🦟
Para qué nos enfermamos? 🤔🤒 #biologico #descodificacionbiologica #biodescodificacion #sick #disease #forwhat #sintomas
🥺 ANSIEDADE! Mal do Século! Só quem passa por essa doença entende o que realmente é. Ninguém mais consegue entender o que se passa com o ansioso. O que posso dizer é que é muito, mas muito doloroso. E vc? Resuma sua ansiedade em uma palavra! #ansiedade #anxiety #saúde #health #saudável #healthy #doença #disease #sofrimento #luta #dor #pain #medicina #medicine #vida #life 🧬
Let's know the signs and symptoms of HPV 😊 #medicine #medical #doctor #life #living #healthcare #health #care #pkc #nurse #mlt #ma #hospital #clinic #hpv #disease #cure
Win A shoutout by answering this right... Whats the dialouge of stella in this scene?? ●only 1 rule Just like the post and comment down👇🏻 What stella told to poe for his middle finger??? ● #shoutout #stella #poe #colesprouse #haley #ffa #fivefeetapart #songs #meme #fitness #fit #fitnessmotivation #world #earth #disease #science @instagram @colesprouse @haleyluhoo @fivefeetapartfilm
#howto use #silver instead of #antibiotics to overcome #disease and get well naturally: https://www.youtube.com/watch?v=aFsNry8nuKU&list=PLMypu8d1Ekddpd8b84PRWRkxVnZOTcqoo&index=109&frags=pl%2Cwn #antibioticresistance #authorsofinstagram #healersofinstagram #medicalintuitive #medicalintuitivehealer #naturalhealing #healing #naturalhealth #drugfree #malaria #colds #infections #silversupplement #naturalhealingremedies #antibioticonatural #naturalalternatives
I have been a carnivore for a full year now, with no signs of stopping! . 🥩 ❤ 💯 . Prime Rib and Lamb smoked in the @traegergrills smoker! Whiskey by @jamesonwhiskey ********************************** KENNEDY​ TACTICAL CONCEPTS #urbandefensivetactics #urbanforceoptions ********************************** #steak #chicken #butter #water #meat #food #coffee #acidic #carnivore #canada #toronto #inflammatoryboweldisease #peta #diet #ribeye #alkaline #disease #inflammation #fight #carnivorediet #selfdefense #vegan #meatheals #fitness #acid #carnivore #health #costco
AI is rapidly being implemented in almost every aspect of our lives. One of the most impactful areas in which AI is applied is healthcare. From cancer detection to spotting disease outbreaks, AI is proving to be truly life-changing. Check out the video to learn more about how AI has been implemented in medicine so far. . Like our content? Spread it with your friends and community. Let us build a global #aiforgood community across borders and countries. Follow us to be updated about all news, community stories, and upcoming #aichallenges solving social problems and making our world a better place. 🌎 🌍 🌏 . #ai #artificialintelligence #ml #machinelearning #aiforgood #aiformedicine #healthcare #cancer #depression #robotics #disease #medicine
🤔🧠IMPORTA LA FORMA EN LA QUE COMUNICO UNA TAREA🤔🧠 1️⃣Debemos comprender que la información que damos actúa como un constreñimiento que modula las percepciones y acciones que realiza una persona. Es decir que, en función de las características que posean, nuestras instrucciones influyen (positiva o negativamente) sobre el comportamiento motor y el aprendizaje. (García Lolo, 2017) 2️⃣ La evidencia científica nos demuestra como, EN COMPARACIÓN A INSTRUCCIONES QUE INDICAN COMO REALIZAR UN MOVIMIENTO (ej:empuja fuerte y rápido con tus brazos), cuando se utilizan instrucciones con el objetivo de centrar la atención EN EL RESULTADO DE LA ACCIÓN, (simula que quieres lanzar el palo contra la pared a la max velocidad posible) "FOCO EXTERNO" se consiguen resultados mayores en contracciones voluntarias máximas. (Kuhn Y-A y col, 2018). 3️⃣Solo en atletas muy avanzados, la utilización de foco externo e interno no difieren mucho, al entenderse que se ha consolidado y automatizado su "foco normal" para desempeñar la tarea tras años de entrenamiento. (Winkelman N y col 2018). 4️⃣Grabé este video para comprobar si ya realizando el ejercicio y cambiando el foco externo se observaba alguna diferencia en la ejecución, sobretodo en la velocidad observable. @cristian_prat19 realiza un Press con demandas rotaciónales+paso. El feedback inicial fue: EMPUJA con los brazos lo más rápido que puedas... FOCO INTERNO, en sus brazos. Durante las 2 primeras repeticiones ejecuta de una manera y curiosamente al modificar el feedback y pedir que imagine que quiere lanzar el sticker contra la pared (FOCO EXTERNO) la cosa cambia, automáticamente la ejecución es distinta. 🔥NUESTRO PAPEL ES EDUCAR Y CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICIENCIA.🔥 #personaltrainer #entrenadorpersonal #entrepreneur #especialistaenejercicio #salud #health #treatment #science #exerciseismedicine #entrenamientofuncional #functionaltraining #work #medicine #physicalexercise
Em vez de refri, beba água! Água é vida! #profeju #biologia #quimica #agua #water #h2o #sugar #açúcar #disease #diabetes #heartdisease #obesity
64kg soit 14kg pris en 3 semaines il y a pile un an de cela 💔 #bodyshaming #nomoreafitgirl #disease #depressive #nike
Guess the diagnosis.@diagnose_it . . . Share this post in your stories tag us. . DM us to buy our case series books. @diagnose_it . . . Tag your friends to answer the diagnosis. . . Follow @diagnose_it for more interesting cases. . . #diagnosis #disease #medicine #med #medical #premed #syndrome #doctors #nurse #health #education #prognosis #medschool #mbbs #doc #pharma #pharmacy #microbiology #usmle #step1 #neet #dentistry #periodontics #dentist #teeth #hyperkeratosis #deciduous #periodontitis #diagnose_it
When you or a loved one is facing a #chroniccondition, it's important to know that you're #notalone. Healtheo360 offers #supportgroups for over 200 conditions. Visit our website (link in bio) to #join for #free and find others on the journey. ⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #health #healthcare #caregiver #disease #together #patients
Please let's protect ourselves. This is one of the common way of contacting diseases. #technology #disease #sickness

Loading