Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#cwmgiedd

Posts tagged as #cwmgiedd on Instagram

115 Posts

Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffee morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels#ystradgynlais
Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffi morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels
Llongyfarchiadau i Catrin Jones. Aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Yorath Cwmgiedd am raddio o Brifysgol Aberystwyth a 2:1 yn ei gradd Hanes. Phob bendith i ti wrth i ti gychwyn tuag at y dyfodol Catrin. #graddio #graduated #bahonours #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #prifysgolaberystwyth #hanes #history #cymru #wales #dyfodol #future #jeremiah2911 #ebcpcwtaweneddacrai
Llongyfarchiadau i Catrin Jones. Aelod ffyddlon a gweithgar yng Nghapel Yorath Cwmgiedd am raddio o Brifysgol Aberystwyth a 2:1 yn ei gradd Hanes. Phob bendith i ti wrth i ti gychwyn tuag at y dyfodol Catrin. #graddio #graduated #bahonours #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #prifysgolaberystwyth #hanes #history #cymru #wales #dyfodol #future #jeremiah2911 #ebcpcwtaweneddacrai
Blodau er cof am aelod ffyddlon i’r capel, y diweddar Moira Griffiths.  Flowers in memory of the late Moira Griffiths, a very loyal member of the chapel.  Penblwydd Hapus Moira 🌼🌸🌺#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Cyfres Capeli Cwm Tawe a’r cyffiniau.  5. Capel Yorath, Cwmgiedd, Ystradgynlais.  Swansea Valley Chapels series.  @ystradgynlais @discoverystradgynlais #capelicymru #celf #welshart #cwmgiedd #cwmtawe #ystradgynlais #welshchapels #abertawe #yagym #instaartist #instagramartist #art #artistsoninstagram
A walk in the woods #cwmgiedd #breconbeaconsnationalpark #breconbeacons
Spent the night hiding away from the rain in a secluded forest car park. It should have been magical (and it was in between the bad times) but we’ve been feeling increasingly angry and frustrated at each other, the small living space is te main culprit for all the bad feelings. its just been too much, this whole thing has gone from a fun challenge to a miserable one. We’re unable to move back home until the end of July, so we are pretty much stuck in this ☹️ we’re going to find as many workaway experiences as possible to get out of the van as much as possible! And to top it all off, the starter motor is still acting up, so we’re cutting our Welsh break short to go to the garage 🤦🏻‍♀️ hopefully we can get back to it after the weekend and visit Snowdonia as planned! ⛰
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees Dydd Llun y Pasg 2019. Canu hyfryd unwaith eto”Rhaid i blant rhoi foliant” “Moliant iddo Ef” #cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees Dydd Llun y Pasg 2019. Canu hyfryd unwaith eto”Rhaid i blant rhoi foliant” “Moliant iddo Ef” #cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees, Mrs Siân Richards wrth y llyw ar yr organ. Dydd Llun y Pasg 2019.#cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Cymanfa Ganu Undebol Ystradgynlais-Lleoliad Capel Yorath, Cwmgiedd. Arweinydd Mr Huw Rees, Mrs Siân Richards wrth y llyw ar yr organ. Dydd Llun y Pasg 2019.#cymanfaganu #pasg #easter #yorath #cwmgiedd #cristnogaeth #ystradgynlais #undebol #ebcpcwtaweneddacrai #christianity #cymru #canu #singing #worship
Pregethu yn y capel hyfryd hwn heno sef Capel Yorath, Cwmgiedd. #gairduw #godsword #truth #gwirionedd #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #thebible #ybeibl #godshouse #tyduw #ebcpcwtaweneddacrai
Penblwydd Hapus iawn i Catrin Jones a ddathlodd ei phenblwydd yn 21 ddoe. Mae Catrin yn aelod ffyddlon yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Mae hi wastad yn barod i rhoi ei gorau mewn unrhyw sefyllfa yn y capel.#penblwydd #21 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Penblwydd Hapus iawn i Catrin Jones a ddathlodd ei phenblwydd yn 21 ddoe. Mae Catrin yn aelod ffyddlon yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Mae hi wastad yn barod i rhoi ei gorau mewn unrhyw sefyllfa yn y capel.#penblwydd #21 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai
Dyma fideo o un o’r emynau cafodd ei ganu o yn wasanseth Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Here’s one video of a hymn sung at the World day of Prayer service which took place in Yorath Chapel Cwmgiedd. #capelyorath #cwmgiedd #worlddayofprayer #dyddgweddirbyd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai#emynau #hymns #canuclodidduw#singingpraisestogod #christianity
Dyma fideo o un o’r emynau cafodd ei ganu o yn wasanseth Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Here’s one video of a hymn sung at the World day of Prayer service which took place in Yorath Chapel Cwmgiedd. #capelyorath #cwmgiedd #worlddayofprayer #dyddgweddirbyd #ystradgynlais #ebcpcwtaweneddacrai#emynau #hymns #canuclodidduw#singingpraisestogod #christianity
Peth Lluniau o Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle neithiwr yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Some photos  of the World day of Prayer which took place last night in Yorath Chapel Cwmgiedd.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #dyddgweddirbyd #worlddayofprayer #ebcpcwtaweneddacrai #christianprayer #christianity #powerofprayer #godisgood #duwcariadyw
Peth Lluniau o Dydd Gweddi’r Byd a gymerodd lle neithiwr yng Nghapel Yorath, Cwmgiedd. Some photos  of the World day of Prayer which took place last night in Yorath Chapel Cwmgiedd.#capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #dyddgweddirbyd #worlddayofprayer #ebcpcwtaweneddacrai #christianprayer #christianity #powerofprayer #godisgood #duwcariadyw
Dydd Gweddi’r Byd - Mawrth 1af am 6 yh yn Capel Yorath.(Cylch Capeli/Eglwysi Ystradgynlais) Croeso cynnes i bawb!! World Prayer Day - 1st of March at 6 pm in Capel Yorath. (Ystradgynlais Area Chapels/Churches. A warm welcome to all!! #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #worldprayerday #dyddgweddirbyd #mawrth1af #march1st #ebcpcwtaweneddacrai #godisgreat #maeduwyndda

Loading