Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#bywniach

Posts tagged as #bywniach on Instagram

122 Posts

BYW'N IACH ARFON, CAERNARFON Mae CANOLFAN TENIS ARFON yn barod i'ch croesawu chi diwedd y mis! Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld chi! BYW'N IACH LEASURE CENTRE is ready to welcome you at the end of the month! We look forward to welcome you! #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #arfon #tennis #centre #caernarfon #lta #tennisweekends #tasterday #family #teulu #croeso #northwales #septemberactivitys #wimbeldon #children #fitness
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diwrnod Agored yn Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Open day at Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. #bywniachdwyfor #bywniach #cymru #career #gyrfa #colegmeiriondwyfor #colegmeiriondwyforpwllheli #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #pwllheli #colegllandrillo #hybubywniach
Byw’n Iach Glan Wnion Dolgellau Dewch lawr a trio rhai or dosbarthiadau sydd ar gael efo’r amserlen newydd Come by and try some of the classes that are available with our new timetable #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #fitness #classes #fitnessclasses #free
BYW’N IACH BRO DYSYNNI, TYWYN. Mae’r dosbarth cyflyru cylchol ysgafn ar Bob Dydd Llun a Dydd Gweber o 10.30-11.30. #bywniach #gwynedd #gwyneddcouncil #circuittraining
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diolch i bob plentyn ddaeth i Campau DWYFOR a Campau Chwaraeon dros yr Haf.... cawsom gymaint o hwyl a rydym yn edrych ymlaen i weld pawb hanner tymor! Thank you everyone that came to Campau DWYFOR and Campau Chwaraeon over the Summer! All of the staff enjoyed meeting new children and are looking forward for October half term to see you all again! #bywniachdwyfor #bywniach #pwllheli #gwynedd #dwyfor #cyngorgwynedd #gwynebauhapus #happychildren #staffhapus #beach #lanymor #campaudwyfor #chwaraeondwyfor
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diolch yn fawr Ysgol Foel Gron, Mynytho am gael dod draw ddoe i hybu byw yn iach a gwneud gweithgareddau efo’r plant! Thank you Ysgol Foel Gron, Mynytho for the welcome yesterday. We had fun talking about Byw’n Iach and making it fun for everyone! #bywniachdwyfor #bywniach #hwyl #mynytho #ysgolfoelgron #pwllheli #gwynedd #dwyfor #cyngorgwynedd #ysgolioncynradd
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Dewch i ymuno Dydd Sadwrn yma 7/09 am 13:00! Croeso i bawb Come and join this Saturday 07/09 at 13:00! Everyone welcome! #bywniachdwyfor #bywniach #pwllheli #canolfanhamddendwyfor #dimentia #taithatgofionpwllhelimemorywalk2018 #croesoibawb #teulu #diwrnodteulu #familyday #dwyfor #gwynedd #cyngorgwynedd @taithatgofionpwllmemorywalk
RHAGLEN HYFFORDDIANT PERSONOL / PERSONAL TRAINING PROGRAMME Dyma RAGLEN HYFFORDDIANT PERSONOL NEWYDD sydd yn cael ei gynnal y ARFON, CAERNARFON. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Ceryl Tindall - Jones ar 01286 676945. Here is the new PERSONAL TRINING PROGRAMME at ARFON, CAERNARFON. For more information contact Ceryl Tindall - Jones on 01286 676945. #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #healthylifestyle #personaltrainer #hyfforddi #ffitrwydd #fitnessmotivation #caernarfon #northwalesfitness #photooftheday
Mae gan canolfannau Byw'n Iach nifer o fwydydd iachus i chi drio! Byw'n Iach centres have a wide range of heathly food for you to try! #bywniach #caernarfon #bwydiach #healthyfood #smoothierecipes #northwales #healthyrecipes #gogleddcymu #chwaraeon #healthysmoothies #chwaraeon #ffitrwydd #healthylifestyle
BYW'N IACH, PENLLYN Mae DOSBARTH NEWYDD HYFFORDDIANT CYLCHOL RHIANT A PHLENTYN yn cychwyn yng Nghanolfan Byw'n Iach PENLLYN bob DYDD LLUN rhwng 18:00 a 18:45. Cysylltwch am fwy o wybodaeth 01678 521222. A NEW PARENT AND CHILD CIRCUIT is starting in BYW’N IACH, PENLLYN every MONDAY between 18:00 and 18:45. Contact us for more information 01678 521222 #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncuil #northwales #motherandbaby #fitness #circuittraining #gogleddcymru #ffitrwydd #bala #gwynedd
Mae nifer o’n canolfannau yn cynnig Hwyl yn y Pwll i blant a’i rhieni, o Inflatables, Floats a Theganau! Dewch i chwarae trwy nofio heddiw! A lot of our centres have a Fun in the pool session for children and family’s from inflatables, floats and toys. Come and join us today! #bywniach #cyngorgwynedd #hwylynypwll #swimmingpool #northwales #summerholiday #children #photooftheday #gogleddcymru
Mae gwersi nofio yn cychwyn unwaith eto mis Medi! Ydych eisiau cymryd rhan, neu eich plentyn eisiau cymryd rhan? Am fwy o wybodaeth dilynwch yn linc isod. http://ow.ly/7AOc50vw4US Swimming lessond starts once again this September! Book a place for you, or for you child now! Follow the link for more information. http://ow.ly/syIr50vw4UT #bywniach #photooftheday #northwales #swimming #lessons #ysgolioncynradd #ysgoliongwynedd #gwersinofio #dysgu #lesurecentre
BLOG BYW'N IACH Pob lwc i ddwy o’n haelodau sydd yn hyfforddi tuag at hanner marathon Great North Run fis Medi. Darllenwch am eu taith yn ein blog diweddara. http://ow.ly/2BP650vwgiX Good luck to two of our members that are training for the Great North Run Half Marathon this September. Reed about their journey in our latest blog. http://ow.ly/UKbM50vwgiY #gnr2019 @great_run #halfmarathon #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #manchester #raceforlife #running #penllyn
Mae gan Byw’n Iach 11 canolfan, 7 pwll nofio, a 18,000 o ymwelwyr. Pam eich bod yn methu allan? Ewch ir wefan i weld mwy o wybodaeth ac i ymuno gyda ni! https://www.bywniach.cymru/ Byw’n Iach has 11 centres, 7 swimming pools and 18,000 visitors. Why are you missing out? Head to our website for more information and join us! https://www.bywniach.cymru/en/ #photooftheday #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #sport #northwales #swimming #sportcentre #gogleddcymru #visitnorthwales #fitnessclasses
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Criw Cwrs Ffitrwydd bora dydd Iau wedi cael pryd o fwyd a jangyl nos Fawrth. Mae’r criw yma wedi dod i’r dosbarth ffitrwydd a wedi creu ffrindiau am byth. Dwy yn byw drost ffordd i’w gilydd ac erioed yn gwybod hynny dan y cwrs! Mae mynychu dosbarthiadau yn fwy na dim ond ymarfer cofiwch...cyfle i gymdeithasu, creu criw newydd o ffrindiau a chyfarfod pobl newydd! Croeso i unrhyw un ymuno yn y cwrs ar nos Fawrth am 19:00 neu dydd Iau 10:00! Cychwyn eto mis Medi! People whi have attended the Thursday morning Fitness Class have become such good friends, they all planned a night of food and jangle on Tuesday! The benefits of attending fitness classes is more than just exercise...it’s also to make new friends, communicate with new people and have fun! Who would think that two of these were living over the road to each other and never knew. After this class they decided to meet up for a weekly jog and have become good friends! Everyone is welcome to join the sessions which starts in September. Every Tuesday 19:00 or Thursday at 10:00. #bywniach #bywniachdwyfor #goodfriends #ffrindiaunewydd #jangyl #gwynedd #cymunedfach #mwyiweithioallan #moretoexercise #goodcommunity #healthymind #bwydlyfli #pontoon #bydbach #pethaubach @pontoonpwllheli
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Y plant ar staff i gyd yn mwynhau CAMPAU DWYFOR tra bo hi’n bwrw tu allan! ☔️👌🏻 The staff and kids enjoying CAMPAU DWYFOR! What else to do on this rainy day!! ☔️👌🏻 #campaudwyfor #bywniachdwyfor #bywniach #cyngorgwynedd #pwllheli #rainyday #diwrnodglawog #hwyl #ffrindiaunewydd #newfriends #cadwnheini #keepinghealthy
GWYBODAETH AM EIN CANOLFANNAU Am holl wybodaeth am ein canolfannau o amseroedd agor i gyfleusterau, dilynwch y linc dilynol. Hefyd... cofiwch gymryd eiliad i edrych ar ein amserlenni haf. http://ow.ly/rjbW50vglgG INFORMATION ABOUT OUR CENTRES For information about out centres opening times, click on the following link. Also… remember to take a look at our summer timetable. http://ow.ly/VASL50vglgH #bywniach #gwyneddcouncil #openingtimes #information #cyngorgwynedd #gwybodaeth #amseroeddagor #photooftheday
CYFLYRU CYLCHOL Ydych chi’n chwilio am ffordd hawdd, poblogaidd a rhwydd o losgi calorïau. Mae’r cyflyru cylchol yn aros amdana chi! Mae dosbarthiadau ar gael mewn nifer o’n canolfannau. Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth. #cyngorgwynedd #bywniach #cyflyrucylchol #chwaraeon #photooftheday CIRCUIT CONDITIONING Are you looking for an easy, popular calorie busting workout? Well our Circuit Conditioning is for you to focus on your fitness in multiple exercise stations. This class is available in many of our centres. Visit our website for more information. #bywniach #circuit #sport #fitness #gwyneddcouncil
HYFFORDDIANT Mae gan Byw’n Iach bob amser amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi, o Iechyd a Diogelwch i Gymorth Cyntaf. Am fwy o wybodaeth ar ein cyrsiau hyfforddi ewch i’r wefan #motivationalmonday #dyddllunlliwgar http://ow.ly/ZN2T50vfdAW TRAINING We at Byw’n Iach, always have a wide variety of training courses including Health and Safety and First Aid. For more information about training courses, visit our website. #motivationalmonday http://ow.ly/TeJ750vfdAX #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #courses #hyfforddi #cyrsiaucymraeg #monday #northwales #gogleddcymru #photooftheday
BYW’N IACH GLAN WNION, DOLGELLAU Dosbarth Lets Jive Dydd Mawrth 18:00 - 19:00 Dewch am boogie! Lets Jive class Tuesday 18:00 - 19:00 Come for a boogie! #bywniach #glanwnion #dance #jive #fitness #fun #dolgellau #snowdonia
Mae gan Byw’n Iach gyfleoedd i chi dros Gwynedd. Swydd: Rheolwr ar Ddyletswydd yn Canolfan Arfon. Am fwy o wybodaeth am y swyddi sydd ar gael, ewch i’n gwefan neu dilynwch y linc isod: http://ow.ly/R90950vggDL Byw’n Iach has new opportunities for you all over Gwynedd. Job: Duty Manager in our Arfon Center. For more information, visit our website or follow the link: http://ow.ly/GP5G50vggDK #northwalesjobs #bywniach #cyngorgwyendd #jobs #gwyneddjobs #sportjobs #cyngorgwyendd #gwyenddcouncil #gogleddcymru #chwaraeon #gwaith
BYW'N IACH GLASLYN Ewch draw i dudalen Canolfan Glaslyn ar ein gwefan er mwyn darllen am eu llwyddiant diweddar. Llongyfarchiadau Glaslyn. http://ow.ly/Gatz50veXGI Head over to Glaslyn’s page on our website to read about their latest success. Congratulations Glaslyn. http://ow.ly/49Hb50veXGH #bywniach #cyngorgwynedd #blog #greenflag #northwales #garden #glaslyn #summer #gwyneddcouncil #photooftheday
GWERSI SBONCEN Pam bod eisiau chwarae sboncen? Er mwyn hybu iechyd cardiofasgwlaidd. Er mwyn gwella sgiliau cydlynu. Er mwyn ystwyther. Mae gwersi sboncen ar gael yn Canolfan Glan Wnion, Dolgellau. SQUASH LESSONS Why do you need squash lessons? To boost cardiovascular health. To improve hand-eye coordination. To develop agility. We have quash lessons for you in our Glan Wnion, Dolgellau centre. #bywniach #fitness #training #squash #lessons #northwales #gogleddcymru #gwersi #sboncen #photooftheday
BYW’N IACH BRO DYSYNNI, TYWYN Dosbarth pilates heno yn canolfan byw’n iach bro dysynni. Dewch i ymuno yr dosbarthiadau pilates bob Dydd Mawrth a Dydd Iau o 19:00-20:00. Pilates tonight at Bro Dysynni Healthy Living Centre. Come and join our Pilates classes every Tuesday and Thursday night from 19:00-20:00. #bywniach #tywyn #brodysynni #pilates #fitness #ffitrwydd #gwynedd #sportwales #getfit #ffitcymru #cymru #wales #stretch
CWRS NOFIO BRYS Heriwch eich dyfnderoedd drwy gymryd rhan yn ein cyrsiau nofio brys dros wyliau’r haf. SWIMMING CRASH COURSE Challenge your depth by taking part in our swimming crash course this summer holidays. #bywniach #photooftheday #swimming #crashcoirse #holidays #swimming #summer #northwales #aquatic #
LLWYDDIANT I DDWYFOR Mae Gardd Dwyfor wedi derbyn gwobr ryngwladol. Ewch draw i’r wefan i ddarllen y blog. http://ow.ly/m7N450veMQz SUCCESS FOR DWYFOR Dwyfor gardening has won an international award. Head over to our website to read our latest blog. http://ow.ly/zlww50veMQy #bywniach #gwyneddcouncil #photooftheday #cyngorgwynedd #motivationalmonday #blog #greenflagaward
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Cwrs National Pool Lifeguard Qualification ymlaen yn Byw’n Iach DWYFOR. Cychwyn 17/8/19! Ffoniwch ni am fwy o wybodaeth! 01758 613437 National Pool Lifeguard Qualification Course starting at DWYFOR on 17/8/19. Contact the reception on 01758 613437 for more information! #bywniach #bywniachdwyfor #pwllheli #nplq #achubwrbywyd #lifeguard #swyddnewydd #cyflenewydd #newopportunity #sialens #nofio #nofiocymru #swimwales #nationalpoollifeguardqualification #2019 #haf #summer #cyngorgwynedd

Loading