Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#borecoffi

Posts tagged as #borecoffi on Instagram

124 Posts

Watch our short film about our #coffeemorning at the Senedd yesterday Gwyliwch ein ffilm fer am ein #borecoffi yn y #senedd ddoe #film #macmillanwales #macmillancancersupport #cake #coffee #coffeemorning #cancersupport
Pleser ymuno â #borecoffi @MacmillanCymru yn y Senedd ddoe. Bydd sawl bore coffi yn cael eu cynnal ledled Cymru ar Fedi 27ain. Os allwch chi gymryd rhan, ymunwch! Pleasure to join @MacmillanCymru at the #coffeemorning in the Senedd yesterday. Coffee Mornings will be taking place across Wales on September 27th. If you can, get involved!
Dewch i ymuno â ni a @caffiatom am glonc, paned a chacen wrth godi arian at elusen @macmillancancer ☕️🍰💚 • • Come along and join us in @caffiatom on the 20th of September for coffee and cake and raise money for @macmillancancer ☕️🍰💚 . . #borecoffi #coffeemorning #macmillan #coffi #tê #cacen #cake #caerfyrddin #carmarthen #sirgar #carmarthenshire #codiarian #elusen #charity
Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffee morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels#ystradgynlais
Dim bore coffi nes Mis Medi. No coffi morning until September. #capelyorath #yorath #cwmgiedd #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning #capelicymraeg #welshchapels
I was kindly invited by Christians United in Crai village to go and share and speak about my testimony at their monthly Coffee morning at Crai Village Hall. I work with Horeb Chapel in the village and there is always a warm welcome to be had there. This was back in Nov 22nd, 2018. #testimony #coffeemorning #craivillage #capelhorebcrai #tystiolaeth #godchangeslives #blaenwysgbemefice#warmwelcome #croesotwymgalon#ebcpcwtaweneddacrai #cymru #wales#godswork #gwaithduw#coffeemorning #borecoffi #refreshments #lluniaeth#godisgood #maeduwyndda
Bore Coffi llwyddianus arall yng Nghapel Yorath Cwmgiedd. Diolch i’r Cownselydd Mr Huw Williams am siarad gyda ni am newyddion yr ardal. Mae bore coffi bob bore ddydd Mawrth am 10:30 yn CapelYorath, croeso cynnes i bawb. Digwyddodd y bore coffi yma nôl yn mis Tachwedd 2018. Another succesful Coffee morning at Yorath Chapel. Many thanks to Cllr Huw Williams for speaking to us on local issues. There is a coffee morning every Tuesday morning at the chapel. A warm welcome to all. Thos coffeemorning took place in November 2018 #capelyorath #cwmgiedd #ystradgynlais #fellowship #ebcpcwtaweneddacrai #borecoffi #coffeemorning
Bore nadolig mewn ysgol💙🎄🌟 #nadoligllawen #borecoffi #ysgol #toddlerlife #loveyou #likeforlikes #christmastime🎄
An apron made for school coffee morning. #apron #borecoffi #coffeemorning
Bore coffi blasus yn y swyddfa bore ma ar gyfer @macmillancancer ☕🍰 Dan ni o hyd yn hapus i fwyta ein ffordd tuag at achos da! 😋. . Yummy coffee morning in the office this morning for Macmillan Cancer Support ☕🍰 We're always happy to eat our way to a good cause! 😋. . #borecoffi #coffeemorning #ieuenctidgwynedd #gwyneddyouth
Cake cake cake 🍰🎂#macmillancoffeemorning #cakes #coffeemorning #standuptocancer #borecoffi
Join us at HR, #neathcollege from 10:30am today for the #worldsbiggestcoffeemorning ☕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There's a @britishbakeoff competition, great prizes and, of course, gorgeous cakes! 🍰😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All students and staff welcome 👍🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #coffeemorning ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ymunwch â ni yn HR, #neathcollege o 10:30 am heddiw ar gyfer Bore Coffi Mwyaf y Byd ☕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mae cystadleuaeth @britishbakeoff, gwobrau gwych ac, wrth gwrs, cacennau hyfryd! 🍰😍 Mae pob myfyriwr a staff yn croesawu 👍🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #borecoffi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #coffee #coffemorning #macmillan #macmillan #charity #fundraising #fundraiser #grŵpcolegaunptc #nptcgroupofcolleges #mwynagaddysgynunig #morethanjustaneducation
Dathlu #borecoffi #macmillan Celebrating #macmillancoffeemorning @benmlake
Os ydych yn CCD heddiw dewch draw i Ystafell y Bwrdd am baned a sleisen o rywbeth blasus! 🍰 #borecoffi #macmillan #codiarian #cacen #newidbywydaugydangilydd ______________________________________________ If you're in CSC today make sure you call into our Boardroom for a cuppa and a slice of something delicious! 🍰 #coffeemorning #macmillan #fundraising #cake #letschangelivestogether
Yn barod i groesawu pawb i Fore Coffi Macmillan bore ‘ma! Dewch draw i gael paned a chacen! #coffi #cacen #borecoffi #borecoffimacmillan #macmillancoffeemorning
All set up ready for our #macmillancoffeemorning #borecoffi. We’re sure our ever generous staff will raise lots of money for @macmillancancer #makingadifference
A few from our office #coffeemorning Lluniau #borecoffi #macmillan #worldsbiggestcoffeemorning #macmillanwales #coffee #cake
A few of our favourite moments from the office #coffeemorning. Heddiw buon ni’n cynnal ein #borecoffi yn y swyddfa. Dyma rai o’n hoff uchafbwyntiau! #macmillan #macmillanwales #coffeemorning #cancersupport #cake #coffee #joinin
Thanks to John Weaver for hosting a #coffeemorning at the site of the Y Bwthyn NGS Macmillan Specialist Palliative Care Unit we’re building with @cwmtafuhb and @nationalgardenscheme. Diolch i John Weaver am gynnal #borecoffi unigryw ar safle Uned Gofal Lliniarol Arbenigol NGS Macmillan y Bwthyn, yr ydym yn ei hadeiladu gyda @cwmtafuhb, heddiw.
Chweched! Cofiwch ddod â myg ac arian ychwanegol dydd Gwener yma ar gyfer bore coffi Macmillan. Diolch ymlaen llaw i’r rhai sydd wedi cytuno darparu cacennau ar gyfer y digwyddiad hefyd. #chwechedpreseli #macmillan #borecoffi #ymchwilcancr #cacs #te #coffi #codiarian #elusen
Join us at ND010, #neathcollege until 2:30pm today for @macmillancancer's World's Biggest Coffee Morning ☕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There are competitions, great prizes and, of course, gorgeous cakes! 🍰😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All students and staff welcome 👍🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #coffeemorning ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ymunwch â ni yn ND010, #colegcastellnedd tan 2:30pm heddiw ar gyfer @macmillancancer World's Biggest Coffee Morning ☕ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mae cystadlaethau, gwobrau gwych ac, wrth gwrs, cacennau hyfryd! 🍰😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Croeso i’r holl fyfyrwyr a staff 👍🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #borecoffi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #coffee #coffemorning #worldsbiggestcoffeemorning #macmillan #macmillan #charity #fundraising #fundraiser #grŵpcolegaunptc #nptcgroupofcolleges #mwynagaddysgynunig #morethanjustaneducation

Loading