Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

#arddangosfa

Posts tagged as #arddangosfa on Instagram

635 Posts

Bydd arddangosfa newydd yn Tŷ Pawb yn arddangos gwaith arlunydd dylanwadol o Ogledd Cymru. Mae Trelar yn arddangosfa o waith newydd gan yr artist Gareth Griffith. Mae’r Trelar yn arddangos yn Tŷ Pawb rhwng Medi 21 – Tachwedd 3. Dolen cyswllt yn y bio 👆👆👆 @typawb @trelartrailer #wrecsam #trelar #typawb #tŷpawb #celf #arddangosfacelf #arddangosfa #cymuned
Birds experiencing rain in Narberth... You can now find my work at the beautiful @golden_sheaf_gallery in Narberth! 🌾✨ #narberth #rain #birds #roofs #wales #cymru #celf #arddangosfa #goldensheafgallery
Dwy arddangosfa gwerth eu gweld yn @llgcnlw ar hyn o bryd. 🎹🎧🎼Ar ôl cael wac fach o gwmpas arddangosfa #record Gwerin, Protest a Phop ac arddangosfa #sain50 gan @sainrecordiau fe gawson ni ein hysbrydoli i greu'r crysau-T yma. Ar gael i'w prynu nawr! 😀 Amrywiaeth o liwiau'n bosib! Anfonwch neges am ragor o fanylion neu i archebu. Exploring the Folk, Protest & Pop exhibition @llgcnlw and the #sain50 exhibition has inspired us to create two Welsh slogan tees. DM to order! #cynnyrchcymraeg #nwyddaucymraeg #siopalleolcymru #siopa #dillad #etsyuk #shoplocalwales #record #ceirioscymru #llgc #arddangosfa #llyfrgellgen #cerddoriaeth #nlw #welshmusic
Dwy arddangosfa gwerth eu gweld yn @llgcnlw ar hyn o bryd. 🎹🎼🎧Ar ôl cael wac fach o gwmpas arddangosfa #record Gwerin, Protest a Phop ac arddangosfa #sain50 gan @sainrecordiau fe gawson ni ein hysbrydoli i greu'r crysau-T yma. Ar gael i'w prynu nawr! 😀 Amrywiaeth o liwiau'n bosib! Anfonwch neges am ragor o fanylion neu i archebu. Exploring the Folk, Protest & Pop exhibition @llgcnlw and the #sain50 exhibition has inspired us to create two Welsh slogan tees. DM to order! #cynnyrchcymraeg #nwyddaucymraeg #siopalleolcymru #siopa #dillad #etsyuk #shoplocalwales #record #ceirioscymru #llgc #arddangosfa #llyfrgellgen #cerddoriaeth #nlw #welshmusic
Mae ein Sioe Gradd Meistr 2019 @cardiffmetcsad bellach ar agor i'r cyhoedd tan 11eg Medi ar ein Campws Llandaf. Dyma flas o'r gwaith ôl-raddedig anhygoel sy'n cael ei arddangos yn yr arddangosfa - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod draw i edrychar y gwaith anhygoel! #cardiffmet #metcaerdydd #arddangosfa ma #mfa #msc #ysgolgelf
Attended @jonpountney’s ‘Waiting for the Light’ exhibition last night in @chaptertweets Looking good!
Llawer o arddangosfeydd newydd yma yn Storiel y mis hwn! Lots of new exhibitions here at Storiel this month! #arddangosfa #exhibition #arddangosfeydd #exhibitions #celf #celfcymraeg #art #welshart #prints #ffotograffiaeth #photography #llechi #slate #gogleddcymru #northwales #bangornorthwales #bangorgogleddcymru #cymru #wales
S4C recently came here to film our current exhibition with presenter Gerallt Pennant for their Heno programme. If you havn’t been to see our current exhibition based on the Flora & Fauna of Snowdonia add this to you your destination over the next couple of weeks. The exhibition is on now until 15 Sept and with 21 artists on show it’s well worth a look 👀😊 #orieltymeirion #tymeirion #dyffrynardudwy #artexhibition #inthenews #s4c #geralltpennant #ffiongwyn #flora #fauna #snowdonia #artadventures #arddangosfa #eryi #cariadcelf
Mae’r un yma a llawer mwy ar y ffordd i Arddangosfa yn Galeri Caernarfon fory, back to it 🙌 This one and much more are on the way to an exhibition at Galeri Caernarfon tomorrow, back to it after 6 weeks off 💪 @galericaernarfon #cywrain #arddangosfa #exhibition #print #collograph #mixedmedia #amlgyfrwng #celfogymru #tirluncymru #welshlandscape #talyllyn
Welsh music vibes on a rainy day. The record exhibition is ace. . . . #wales #exhibition #arddangosfa #neon #gwerinprotestapop
Dyddiad i’ch dyddiadur.... Croeso cynnes. And date for your diary ... a warm welcome to you all. #cwmtawe #abertawe #capelicymru #cwmnedd #cwmdulais #cymru #celf #welshart #yagym #dyffrynaman #welshchapels #art #arist #exhibition #arddangosfa
Aros i gael ei fframio. Waiting to be framed. #celf #celfcymru #arddangosfa #arlunio #paentio #arlunydd #welshart #artwales #walesart #artinwales #exhibition #art
Reet nice! Fab pics - - More comments from the public visiting the Portffolio and Codi’r Bar showcase at @galericaernarfon - - Project is in partnership with @orielynysmon @cyngorgwyneddcouncil @celfcymruarts - - #rhoiprofiad #datblygusgiliau #mwynhad #developingskills #fun #experience #creu #create #showcase #arddangosfa
'David Nash: Sculpture through the Seasons' Un o'r arddangosfeydd fi 'di joio, ac sy' wedi ysbrydoli fi, fwyaf ers tro byd. Mor naturiol ac yn gymaint o ran o le penodol, ond eto mor gywrain ac emosiynol - i fi ta beth #arddangosfa #davidnash #contemporaryart #contemporarysculpture #sculpture #wood #woodsculpture #ecoart
‘Hands Up: defining 40 years of puppetry’ is an exhibition of Ann Shrosbree’s and Bill Hamblett’s work open today! From early work as Dandelion Puppets in 1979, through Arts and Development work in Africa, Asia and the Middle East. Visitors will learn how the company grew into @smallworldtheatre in 1996. Exhibition open times: Tuesday – Friday, 10am – 4.30pm. Runs until 27/9/19 #handsup #puppetry #puppetexhibition #smallworldtheatre @annshrosbree @billjhamblett Mae’r arddangosfa’n cynnwys gweithiau cynnar dan enw Dandelion Puppets yn 1979 ac yna gwaith Celf a Datblygu yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol. Bydd ymwelwyr yn dod i ddeall sut tyfodd y cwmni i fod yn Theatr Byd Bychan yn 1996. Mae'r arddangosfa'n agor heddiw! #arddangosfa #pypedwaith #theatrbydbychan #aberteifi Free entry/ am ddim
‘Hands Up: defining 40 years of puppetry’ is an exhibition of Ann Shrosbree’s and Bill Hamblett’s work open today! From early work as Dandelion Puppets in 1979, through Arts and Development work in Africa, Asia and the Middle East. Visitors will learn how the company grew into @smallworldtheatre in 1996. Exhibition open times: Tuesday – Friday, 10am – 4.30pm. Runs until 27/9/19 #handsup #puppetry #puppetexhibition #puppets #workoverseas #theatre #smallworldtheatre @annshrosbree @billjhamblett Mae’r arddangosfa’n cynnwys gweithiau cynnar dan enw Dandelion Puppets yn 1979 ac yna gwaith Celf a Datblygu yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol. Bydd ymwelwyr yn dod i ddeall sut tyfodd y cwmni i fod yn Theatr Byd Bychan yn 1996. Mae'r arddangosfa'n agor heddiw! #arddangosfa #pypedwaith #theatrbydbychan #aberteifi Free entry/ am ddim #handsuppupetry
The gallery is waiting to welcome you...lovely new table from Emyr Jones (wholegrain woodness) holding my lithograph landscape Speckled Land - Brithdir. Today I’m printing some etchings, so do visit if you are interested in watching some printing in action! #npopenstudio @npopenstudios #printmaking #exhibition #arddangosfa #pembrokeshire #celf #artinwales #etching #openstudio #brynberian
Llongyfarchiada pawb yn CARN sy’n arddangos a diolch i @elysiumgallery1 arddangosfa yn edrych yn wych! Ymlaen hyd ar 21/9/19. Well done to all exhibitors and thanks to @elysiumgallery1 the exhibition looks fab! Continues until 21/9/19 . . . . #carn #carncelf #carncaernarfon #carnontour# #werefromfurthernorththanyou #arddangosfa #exhibition #celfcyfoes #celfcyfoescymru #contemporaryart #callllandudno #undegunwrexham #elysiumgallery1 #artscouncilwales #celfyddydaucymru #cyngorcelfyddydaucymru #abertawe #swansea
Dyma llun o fy ngwaith cwrs TGAU celf/arddangosfa argyfer blwyddyn 11. A*. Edrych ‘mlaen i neud video sketchbook tour efo fy sketchbooks pryd dwi’n cael nhw nôl.💕🎨 Here is a picture of my display of my GCSE art coursework from year 11 now i’ve finished. A*. Looking forward to doing some videos and sketchbook tours with my sketchbooks when i get them back. 💕🎨 #art#artist#gcseart#gcseart2019#celftgau#celf#sketchbook#sketchbooktour#arddangosfa#arddangosfacelf#artexhibition
Final show for my MA (and my building) 6pm on the 13th. BYOB, I will be #celf #arddangosfa #arlunydd #cerflunydd #art #exhibition #artist #sculptor #cymru #morgannwg #pontypridd #trefforest #treforest #wales #glamorgan #masters #degree #degreeshow
Mae’r Arddangosfa Gwaith Chwarae yn boblogaidd tu hwnt. Mae’r oriel yn Nhŷ Pawb wedi’i thrawsnewid yn le chwarae antur dan do ac er nad yw ond wedi bod ar agor ers ychydig dros wythnos, mae’n boblogaidd iawn gyda’r ymwelwyr dros 3,000 oed. Os nad ydych chi wedi bod eto, mae’n werth i chi fynd – bydd eich plant wedi gwirioni. Mae’r lle chwarae ar agor tan 27 Hydref. Dolen cyswllt yn y bio 👆👆👆 @typawb #wrecsam #typawb #tŷpawb #plant #hwylirblant #digwyddiadau #cymuned #arddangosfa #celf
Terry meets Julie, Waterloo Station Every Friday night... 'Waterloo Sunrise' is now on show at the 'Posthuman Paintings' exhibition @stiwdio3art #aberteifi. This piece is out from the archive and is part of an early collection based on the London Underground. At the time, I was fascinated by the architectural structures of the stations and the curving, sweeping, tiled walls. In this painting people on escalators head towards and away from the light. The piece was painted 2008/2009, at a time when I was heading back and forth to London. 'Mind the Gap' and 'Waterloo Sunset' - the other paintings in the collection - are in private collections in the UK. #contemporaryart #oilpainting #londonunderground #station #expressionistart #celf #arddangosfa #people
Mae Arddangosfa Mewn Blwch ar agor! Galwch draw dros y bythefnos nesaf i ymchwilio drwy’r bocsys a darganfod mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf gyda ni a Head 4 Arts ********** Exhibition in a Box is open! Call in over the next fortnight to explore the boxes and discover more about the First World War with us and Head 4 Arts . @head4arts #exhibitioninabox #arddangosfamewnblwch #rhyfelbydcyntaf #rhb1 #ww1 #firstworldwar #exhibition #arddangosfa #whatsonincardiff
Arddangosfa Sioe Graddedigion Gwobr Jane Phillips nawr ar agor yn @missiongalleryswansea. Wedi mwynhau curadu hwn! The Jane Phillips Award Graduate Showcase is now open at Mission Gallery, Swansea. Really enjoyed curating this! #crefft #craft #celf #graddedigion #graduates #arddangosfa #exhibition
In 1982 the preserved remains of the #maryrose were lifted from the seabed and are an important source of information for us about Tudor life. Learn more in our #exhibition #glynnvivian #swansea @maryrosemuseum⁠ @swanseauni #swanseauniveristycollegeofengineering @enjoyswanseabay @visitswanseabay @swansea_council @friends_of_glynn_vivian ⁠ ________________⁠ Cafodd olion y #maryrose eu codi o wely'r môr ym 1982 ac maent yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am fywyd y Tuduriaid. Dysgwch mwyn y nein #arddangosfa #abertawe ⁠ ⁠ Delwedd/Image: © Hufton & Crow⁠ ⁠
Just under a week to see the full 'posthuman paintings' exhibition @stiwdio3art before pieces head to private collections and the exhibition space is populated by paintings from my archive (some unseen). The full show is up until Monday 20.8.19; it is filmed and an exhibition catalogue capturing the original show is available online here: https://issuu.com/eloisegovier/docs/posthuman_paintings_exhibition_cata From 'psychedelic Hockney' to 'a posthuman Lowry' the feedback has been incredible - thank you to all who take the time to visit my exhibitions to see my works ✨. #exhibition #aberteifi #cardigan #arddangosfa #celf #contemporaryart
Fabulous people looking at art... Artist @swcidelic and Musician Alex Dingley at the 'Posthuman Paintings' launch @stiwdio3art #arddangosfa #celf #aberteifi
'Down by the River', painting on canvas, 40" x 32". Currently on show at the 'Posthuman Paintings' exhibition at Stiwdio 3, Aberteifi. #celf #arddangosfa #contemporaryart #contemporarypainting @stiwdio3art @makeitinwales

Loading