Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

Bangkok Metropolis, Thailand

Instagram photos and videos at Bangkok Metropolis, Thailand

mi_sameer_yama
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อเชิ้ตแขนยาว 📍สีเหลือง/สีชมพู/สีดำ/สีน้ำเงิน 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อเชิ้ตแขนยาว 📍สีฟ้าขาว / สีชมพูขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อเชิ้ตแขนยาว 📍สีฟ้าขาว / สีชมพูขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อเชิ้ตแขนยาว 📍สีฟ้าขาว / สีชมพูขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
คืนหมาหอน #bigbadwolf 🌕🐺
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭ชุดเซต เสื้อ+กระโปรง 📍สีแดง 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭ชุดเซต เสื้อ+กางเกง 📍สีม่วง / สีเขียว 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭ชุดเซต เสื้อ+กางเกง 📍สีม่วง / สีเขียว 👕รอบอก: ฟรีไซร์ ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายมิกกี้ Mickey 📍สีรวม 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายมิกกี้ Mickey 📍สีรวม 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายมิกกี้ Mickey 📍สีดำ / สีขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายมิกกี้ Mickey 📍สีดำ / สีขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายไฟ 📍สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดโดนัลดักซ์ Donald duck 📍สีขาว / สีดำ / สีเหลือง 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดโดนัลดักซ์ Donald duck 📍สีขาว / สีดำ / สีเหลือง 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดโดนัลดักซ์ Donald duck 📍สีขาว / สีดำ / สีเหลือง 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดโดนัลดักซ์ Donald duck 📍สีขาว / สีดำ / สีเหลือง 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดนาซ่า Nasa 📍สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดลายทาง 📍สีขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดซิมสัน Simpson 📍สีขาว 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-48 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสตาร์วอล(ลายมาใหม่) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสตาร์วอล(ลายมาใหม่) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสตาร์วอล(ลายมาใหม่) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสนุ้ปปี้(กระเป๋าหน้า) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสนุ้ปปี้(กระเป๋าหน้า) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดสนุ้ปปี้(กระเป๋าหน้า) 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดรวมเพื่อนเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดรวมเพื่อนเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดรวมเพื่อนเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
ฝึกเข้าไปภาษาเนี่ย ส่งการบ้าน เด็กน้อย #chinese #practice #homework
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
.. ┏━━━━━━━━━━━━┓. 🍭เสื้อยืดเอลโม่ Elmo 📍สีขาว / สีดำ 👕รอบอก: ฟรีไซร์.-46 ┗━━━━━━━━━━━━┛ 💙 💛 💚 💜 🧡 ❤️ #ladynjeans #เสื้อยืดสไตล์เกาหลี #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ #เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ราคาถูก #เสื้อยืดโอเวอร์ไซต์
📍อัพเดตงานเข้าใหม่นะคะ📍 . .. 🌈Update เสื้อผ้าเข้าใหม่ รอบนี้นะคะ 18.08.19❤️ ช่องทางการสั่งซื้อ เลือกซื้อได้ทั้งในไอจี,หน้าเพจ และหน้าร้านนะคะ😊
🔻คอเต่าแบรนด์ญี่ปุ่น🔻 เชิญเลือกได้ที่อีก IG นะคะ คลิก 👉🏻 @sweater.c . 🛒 รีบจับจองกันน้า แบบสวยๆยังอยู่เพียบ คลีนหอมพร้อมใช่งานเช่นเคย การันตีคุณภาพ งานนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵ใส่แล้วอุ่นแน่นอนค่า  สั่งซื้อได้ที่ line ➡️ @coatcalling (มี@นะคะ)
🔻คอเต่าแบรนด์ญี่ปุ่น🔻 เชิญเลือกได้ที่อีก IG นะคะ คลิก 👉🏻 @sweater.c . 🛒 รีบจับจองกันน้า แบบสวยๆยังอยู่เพียบ คลีนหอมพร้อมใช่งานเช่นเคย การันตีคุณภาพ งานนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵ใส่แล้วอุ่นแน่นอนค่า  สั่งซื้อได้ที่ line ➡️ @coatcalling (มี@นะคะ)
🔻คอเต่าแบรนด์ญี่ปุ่น🔻 เชิญเลือกได้ที่อีก IG นะคะ คลิก 👉🏻 @sweater.c . 🛒 รีบจับจองกันน้า แบบสวยๆยังอยู่เพียบ คลีนหอมพร้อมใช่งานเช่นเคย การันตีคุณภาพ งานนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵ใส่แล้วอุ่นแน่นอนค่า  สั่งซื้อได้ที่ line ➡️ @coatcalling (มี@นะคะ)
Non perdere mai il tuo sorriso per nessuno al mondo. Chi ti amera’ davvero sapra’ valorizzarlo e non spegnerlo..
มี 5 สี เลื่อนดูรูปนะคะ ❥Price : 350 ฿. ——— 🛒 สั่งซื้อสินค้า Line : @celebsorie (มี@นะคะ)
หมวกบัคเก็ต 5 สีสดใส ❥Price : 350 ฿. ——— 🛒 สั่งซื้อสินค้า Line : @celebsorie (มี@นะคะ)
มาเรียนรู้ MINDSET ของคนสำเร็จ จากพี่โอ๋&พี่นินอย WINNING ATTITUDE การตั้งเป้าหมายชีวิต  10 วิธีคิดสู่ความสำเร็จ ขอบพระคุณพี่อุ๊พี่หมอก @ausiriphan_fca ที่จัดงานดีดีได้มุมมองมาพัฒนาตัวเองเยอะเลยครับ
You make me happy caused you are the source of my joy😊♥️ ⁣ ⠀⠀⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️#เอรินวีรา #ariinwera ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🧸#couple #thaicouple #คู่รัก #story⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🍀#relationship #relationshipgoals ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣⁣⁣⁣ 👫#we #you and #me #love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📷#photooftheday #followme #style⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🍴#restaurant⁣ #eatery ⁣⁣⁣⁣ 🚗#travel #travelphotography #travelgram #travelcouple #street #nightlife #nightsky
🌻 Hello ~
emanuelerea_
🇹🇭Good night Bkk🇹🇭 #bangkok #thailand #saturdaynight
🎼🎵 โอ้.... นวล​ ละออ​ น้องจะเหนียมอาย​ ไปทำไม​ หันมาใกล้ๆ​ สิ​ จะอายไปไหนกัน​ 🎤🎶 #ทาแป้งให้หน้าผ่อง​ 😜  #ฤดูห่วงสวย #ออกัสเป็นสาวแล้ว
🇹🇷🇹🇭🇹🇼 Training with @sabrina810914 👊 #muaythai #thaiboxing #kickboxing #boxing #mma #ufc #onechampionship #muaythaigirls #fight #fightgirls #training #tayvan #🇹🇼taiwan #thailand #bangkok #bkk
when we explore กินเที่ยวคาเฟ่แชร์ #whenweexplore #กิน #เที่ยว #คาเฟ่ #แชร์ 💜
🐲Cactus🐲

Loading