Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@llencymru_litwales

Llen Cymru | Lit Wales

llencymru_litwales

Y Cwmni Cenedlaethol â'r cyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru | The National Company for the development of literature in Wales 📚🌈

Total Likes 253
Average Likes 15
Total Comments 12
Average Comments 1
Ydych chi’n barod i gael eich diddanu? Eich cyfareddu? | Are you ready to be entertained? To be enthralled? ⚽️❤️⚽️💚⚽️ *** Cliciwch ar y ddolen yn ein bio i wylio fideo ‘Cymru ar Ben y Byd’, cerdd i garfan pêl-droed Cymru gan ddisgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, Casnewydd a ysgrifennwyd fel rhan o brosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Llenyddiaeth Cymru trwy gynllun @barddplant. *** Click on the link in our bio to watch the video of ‘Cymru ar Ben y Byd’, a poem for the Wales football Squad written by Year 6 pupils from Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon in Newport as a result of an exciting partnership between The Football Association of Wales and Literature Wales. 📸 @camera_sioned #togetherstronger #ywalgoch #creativewriting #literature #wales #sports #peldroed #chwaraeon #poetry #barddoniaeth #gorauchwaraecydchwarae #cymru
AWDURON CYMRU! | WRITERS OF WALES! Rydym yn falch i ddatgan bod ein cynlluniau Ysgoloriaethau a Mentora 2020 ar agor ar gyfer derbyn ceisiadau. Am ragor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru: www.llenyddiaethcymru.org - - - We are happy to announce that the 2020 Literature Wales Writers’ Bursaries and Mentoring Scheme are now open. For further information, and details on how to apply visit the Literature Wales website: www.literaturewales.org #ysgrifennu #sgwenu #ysgoloriaethllc #mentorallc #ysgoloriaeth #mentora #awdur #ynsgwennu #ceramdani #writing #amwriting #lwbursaries #lwmentoring #bursary #mentoring #getwriting
OPPORTUNITY FOR A WRITER:⁣⁣⁣ Platforming Underrepresented Writers.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ A brand new funding scheme for Wales-based writers from Black, Asian and Minority Ethnic backgrounds, and writers with a disability or illness (mental or physical). Link in bio.⁣⁣ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ CYFLE I AWDUR:⁣⁣⁣ Cynrychioli Pawb. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Cynllun nawdd newydd sbon i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac awduron sydd ag anabledd neu salwch (meddyliol neu gorfforol).⁣⁣ ⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #literature #writing #wales #grant #funding #opportunity⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ #llenyddiaeth #sgwennu #ysgrifennu #cymru #nawdd #cyfle #awdur⁣
Mae Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn digwydd nos yfory, ac allwn ni ddim aros! Rydym wrth ein boddau gyda’r llun yma gan Rhys Llwyd o dlws #llyf yn 2015. Cofiwch rannu eich lluniau o’r noson ac o’r llyfrau gyda’r hashnod #llyf19 -- The Wales Book of the Year Ceremony is tomorrow evening and we can’t wait, we love this photo that Rhys Llwyd took of the #wboty trophy in 2015, don’t forget to share your photos with the #wboty19 hashtag. 
CYFLE I AWDUR | OPPORTUNITY FOR A WRITER: Galwad agored i awdur neu artist o Gymru i gynllunio a gwireddu prosiect llên a chyfranogi dyfeisgar. Bydd Cynllun Nawdd #llênerlles yn cefnogi prosiectau ledled Cymru. Dyddiad cau: 5.00 pm, 12 Gorffennaf 2019 Rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: www.llenyddiaethcymru.org *** #literatureforwellbeing Funding Scheme. A public call-out for Welsh writers or artists to create and deliver original community-based literature projects all over Wales. Deadline: 5.00 pm, Friday 12 July 2019. Further information on our website www.literaturewales.org
CYFLE I AWDUR | OPPORTUNITY FOR A WRITER: Rydym yn hynod falch o gyhoeddi galwad agored am awdur Cymreig i fod y Children’s Laureate Wales cyntaf ar gyfer 2019-2021. Dyddiad cau: 12.00 pm, dydd Iau 11 Gorffennaf 2019. Rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: www.llenyddiaethcymru.org *** We are delighted to launch a public call-out for a Welsh writer to become the first Children’s Laureate Wales for 2019-2021. Deadline: 12.00 noon on Thursday 11 July 2019. Further information on our website: www.literaturewales.org
Mae o’n barddoni, yn canu ac yn jyglo, ac ym mis Medi 2019 mi fydd yn dechrau rôl newydd – llongyfarchiadau mawr i Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019-2021! He’s a poet, a singer, and a juggler, and from September 2019 he’ll also be Bardd Plant Cymru 2019-2021. Congratulations Gruffudd Owen! 📸 @camera_sioned
Dyma’r teitlau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Ffeithiol Greadigol ar gyfer llyfrau a ysgrifennwyd yn Saesneg: Moneyland, Oliver Bullough The Light in the Dark: A Winter Journal, Horatio Clare Having a go at the Kaiser: A Welsh family at war, Gethin Matthews *** The short list for the Creative Non-Fiction Award includes: Moneyland, Oliver Bullough The light in the dark: A winter journal, Horatio Clare Having a go at the Kaiser: A Welsh family at war, Gethin Matthews #llyf19 #wboty19
Dyma’r teitlau sydd ar restr fer Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth ar gyfer llyfrau a ysgrifennwyd yn Saesneg: Arrest Me, for I have Run Away, Stevie Davies West, Carys Davies Sal, Mick Kitson *** The short list for the Aberystwyth University Fiction Award includes: Arrest Me, for I Have Run Away, Stevie Davies West, Carys Davies Sal, Mick Kitson #llyf19 #wboty19
Ymlaen â ni at y rhestrau byrion Saesneg. Dyma’r teitlau sydd ar restr fer Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias eleni: Insistence, Ailbhe Darcy Solacia, Mari Ellis Dunning Gen, Jonathan Edwards *** The short list for the Roland Mathias Poetry Award includes: Insistence, Ailbhe Darcy Salacia, Mari Ellis Dunning Gen, Jonathan Edwards #llyf19 #wboty19
Dyma’r teitlau sydd ar restr fer y Wobr Ffeithiol Greadigol eleni: Cymru mewn 100 Gwrthrych, Andrew Green Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’, Lisa Sheppard Rhyddhau’r Cranc, Malan Wilkinson *** The books which have reached the Welsh-language Creative Non-Fiction Award short list are: Cymru mewn 100 Gwrthrych, Andrew Green Y Gymru ‘Ddu’ a'r Ddalen ‘Wen’: Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990, Lisa Sheppard Rhyddhau'r Cranc, Malan Wilkinson #llyf19 #wboty19
Dyma’r teitlau sydd ar restr fer Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth: Ynys Fadog, Jerry Hunter Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros Esgyrn, Heiddwen Tomos *** The books which have reached the Welsh-language Aberystwyth University Fiction Award short list are: Ynys Fadog, Jerry Hunter Llyfr Glas Nebo, Manon Steffan Ros Esgyrn, Heiddwen Thomas #llyf19 #wboty19
Dyma’r teitlau sydd ar restr fer y Wobr Farddoniaeth eleni: Twt Lol, Emyr Lewis Cyrraedd a Cherddi Eraill, Alan Llwyd Stafell fy Haul, Manon Rhys *** The books which have reached the Welsh-language poetry category short list are: Twt Lol, Emyr Lewis Cyrraedd a cherddi eraill, Alan Llwyd Stafell fy Haul, Manon Rhys #llyf19 #wboty
Comisiynu Llenyddiaeth Cymru i amlygu gwaith #ffrindiaudarllen yng Nghymru ⁣ --⁣ Literature Wales commissioned to highlight #readingfriends in Wales ⁣ ⁣ #celfynatalunigrwydd #celfaciechyd #gtbcelfaciechyd #artspreventloneliness #artsandhealth #artsandhealthcpg ⁣ ⁣
Cloch carreg filltir! Rydym yn hynod falch o nodi fod 1 MILIWN o bobl wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd wedi eu cyflwyno neu eu cefnogi gan Llenyddiaeth Cymru ers cael ein ffurfio yn 2011! - Milestone Klaxon! We are delighted to announce that since we formed in 2011, over 1 MILLION people have participated in activity directly delivered or supported by Literature Wales! #literature #llenyddiaeth #writer #poetry #arts # culture #participation #wales #cymru #people #books #writing #amwriting
Mae sioe #ygadairwag yn cyrraedd y gogledd yr wythnos nesaf. Bydd perfformiadau yn @galericaernarfon ar ddydd Mercher 13 Mawrth, ac yna deuddydd o berfformiadau yn @yrysgwrn ar ddydd Iau 14 a dydd Gwener 15. Tocynnau ar gael yn uniongyrchol o'r lleoliadau. // #ygadairwag #theemptychair is visiting venues in north Wales from 13 - 15 March. Catch performances at @galericaernarfon or @yrysgwrn. Tickets available by contacting the venues directly. #ygadairwag #theemptychair #heddwyn #iforapglyn #poetryshow #poetry #barddoniaeth #sioe #taith #caernarfon #trawsfynydd #meirionnydd #arfon #gogleddcymru #celfyddydau
Dydd Llun hapus! Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar Twitter a Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.⁣ ⁣ **LINC YN BIO**⁣ --⁣ Happy Monday! We have compiled a small list of some exciting opportunities with upcoming deadlines for writers and literary organisations alike. Keep up to date with opportunities for writers by signing up to our newsletter and following us on Twitter and Facebook.⁣ ⁣ **LINK IN BIO**
Yn dilyn taith gyntaf hynod lwyddiannus yn 2017, mae Y Gadair Wag yn ôl. Bydd sioe farddoniaeth amlgyfrwng Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru yn ymweld â’r lleoliadau hyn ym mis Chwefror a Mawrth eleni: **LINC YN BIO** -- Following a hugely successful tour in 2017, #ygadairwag / #theemptychair is back on the road. The multimedia poetry show by National Poet of Wales, Ifor ap Glyn will visit the following venues this February and March **LINK IN BIO**

Loading