Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@lighthousechurchmon

Lighthouse Church Môn

lighthousechurchmon

Following Jesus,Building Community, Loving Anglesey. Dilyn Iesu, Adeiladu Cymuned, Caru Môn. 💜✖️✝️❓

Total Likes 283
Average Likes 16
Total Comments 8
Average Comments 1
Due to the weather we’re moving prayer, games and awards to Canolfan Ebeneser at 10.30am along with a BIG BREAKFAST so we can all stay dry! Please pass on the message! XXX
Sunday gathering at Newborough beach for some family fun, prayer and our first ever Lighthouse Appreciation Awards! Meet at Canolfan Ebeneser at 10.20am for a lift or straight at the beach at 10.45am (parking is £5) #churchonthebeach #appreciationawards #augustweather #pleasestaydry
Chilling at Maeshyfryd park for an Easter Egg hunt, the story of Jesus and crafts. Ymlacio ym mharc Maeshyfryd gyda helfa wyau pasg, stori am Iesu a celf a chrefft. #llangefni #maeshyfryd #pencraig #easter2019 #lovinganglesey #carumôn #dilyniesu #followingjesus
Lighthouse Church baptising Talia on Newborough beach. What an incredible community of people committed to following Jesus, building community and loving Anglesey. Capel Goleudy yn bedyddio Talia ar traeth Niwbwrch. Cymuned anhygoel yn ymroddedig i ddilyn Iesu, adeiladu cymuned a caru Môn. #churchplant #pioneernetwork #baptism #newboroughbeach #lovinganglesey #carumôn #churchfamily #onangleseyasitisinheaven
Creative worship this morning led by the amazing Marie Rippin! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #creativeworship #churchplant #followingjesus #buildingcommunity #lovinganglesey
Christmas for us is all about Jesus. He’s a pretty awesome guy. Mae dolig i ni i gyd amdan Iesu. Mae ef yn dyn eitha anhygoel. #churchplant #canolfanebeneser #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #christingle #everyonewelcome #croesoibawb
Neon Party team last night under the marvellous creative organisation of @kirstyslifeinpictures . Brilliant fun and such a privilege to serve our community alongside one another whilst dressed in very bright colours!!!! Parti Neon neithiwr diolch i trefniadau creadigol gwych @kirstyslifeinpictures . Lot o hwyl a fraint cael cefnogi ein cymuned tra’n gwisgo dillad llachar iawn!!! 🎉🙌🌭🎈#neonparty #canolfanebeneser #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn
Prayer walking around Brynsiencyn in the pouring rain. We love the commitment of this community!!! Thank you @heritagesiopcoffi for your amazing hospitality. Cerdded a gweddio rownd Brynsiencyn bore ma er fod hi’n bwrw glaw gymaint!!! Mae’r gymuned hon a’u ymrwymiad yn ysbrydoli ni gymaint. Diolch @heritagesiopcoffi am edrych ar ôl ni mor dda. #prayerwalk #brynsiencyn#churchplant #lighthpusechurchanglesey #capelgoleudymôn #glawio #welshweather #bwrwglaw #bwrwglawynsoboriawn
This Sunday we’re gathering as a community to prayer walk (nothing fancy just walking together and praying at the same time) around Brynsiencyn. We’ll have the opportunity to purchase and enjoy lunch at the brand new Heritage Coffi Siop! 10.30am meeting at the Heritage cafe car park. Dydd Sul rydym yn cyfarfod yn Brynsiencyn i gerdded a gweddio dros yr ardal. Wedyn fydd gennym y cyfle i brynu cinio yn caffi newydd sbon Heritage Siop Coffi yn Brynsiencyn. Cyfarfod yn maes parcio Heritage Siop Coffi am 10.30yb #prayerwalk #brynsiencyn #heritagecoffeeshopbrynsiencyn #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn
Yesterday we started our November fast! Loads of our community our stepping out and giving up the stuff that sometimes consumes us, e.g. make up, Netflix, YouTube, BBC Sport, snacking etc... and making space to better connect with God through prayer and reading our Bibles! Ddod fe gychwynom ein Ymprydi Tachwedd! Mae gymaint o’n cymuned yn rhoi fyny y pethau yn ein bywydau sydd weithiau yn rheoli ni, e.e. Colur, Netflix, Youtube, BBC Sport, byrbrydio... a gwneud le i cysylltu’n well gyda Duw trwy gweddio a darllen ein Beibl! #novemberfast #givingupcontrol #beatitudes
Today we launched our challenge for November as we respond to God’s word to give up control, turn from sin and pursue holiness. “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they will be filled.” Heddiw, lansiwyd ein her ar gyfer mis Tachwedd wrth i ni ymateb i air Duw i roi'r gorau i reolaeth, troi oddi wrth bechod a dilyn sancteiddrwydd. "Mae’r rhai sy’n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi’u bendithio’n fawr, oherwydd byddan nhw’n cael eu bodloni’n llwyr.” #novemberfast #matthew5:6 #beatitudes #capelgoleudymôn #lighthousechurchanglesey #churchplant
Always a warm welcome with these lot at Capel Goleudy! Croeso cynnes o hyd hefo’r tîm yng Nghapel Goleudy! 😜😄🙌🥐☕️ #joybringers #warmwelcome #croesomawr #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #welcometeam #matchingjumpers #dresscode
This morning we started our new series on Jesus’ beautifully challenging Beatitudes in Matthew 5 on what it looks like to be part of the Kingdom of Heaven. We love that we’re journeying through the same scriptures over the next few months with our friends at Hope Community Church! Y bore yma, dechreuon ni ar ein cyfres newydd ar y Bendithion herion gan Iesu yn Matthew 5 ar yr hyn mae hi’n gymryd i fod yn rhan o Deyrnas y Nefoedd. Rydym wrth ein bodd ein bod yn teithio drwy'r un ysgrythurau dros y misoedd nesaf gyda'n ffrindiau yn Hope Community Church! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #thebeatitudes #beatitudes #blessed #blessedarethepoorinspirit #kingdomofheaven #kingdomofheavenonearth #disciplesofjesus #followingjesus #followingjesustogether #churchestogether
Anglesey Prayer Network this Saturday with the amazing Roy Godwin from Ffald-y-Brenin Christian Retreat Centre. Join us as we gather with the wider Church of Anglesey to pray for our island and nation! - Rhwydwaith weddi Môn y dydd Sadwrn yma gyda Roy Godwin o Ganolfan Encil Gristnogol ffald-y-Brenin. Ymunwch â ni wrth i ni ddod gyda'n gilydd gyda holl Cristnogion Môn i weddïo dros ein hynys a'n cenedl!
Thank you to the very talented @missmarplemakes for these beautiful lighthouse badges! - Diolch gymaint i’r talentog @missmarplemakes am y bathodau hyfryd yma! #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #lighthousebadge #ceramics #missmarplemakes #angleseyart #artistsofanglesey
Wow what a morning at Lighthouse Church! Thank you to so many of you that came to support or sent messages of support as we placed a stake in the ground to say we are here God, use us here on Anglesey!!! . Wow bore gwych yn Capel Goleudy! Diolch i gymaint ohonoch a ddaeth i gefnogi neu anfonodd negeseuon o gefnogaeth wrth i ni dechrau ein taith fel Capel. Rydym ni yma Duw, defnyddiwch ni yma ar Ynys Môn! #churchplant #lighthousechurchanglesey #capelgoleudymôn #canolfanebeneser #llangefni #ynysmôn @pioneer_network @openheavenchurch
2 more sleeps!!! . 2 cwsg ar ôl!!!!

Loading