Picdeer logo Browse Instagram content with Picdeer

@byw_yn_iach

Byw'n Iach

byw_yn_iach

Mae amrywiaeth o gyfleusterau ar gael i bobl o bob oed a gallu! A wide variety of facilities are available for people of all ages and abilities!

Total Likes 213
Average Likes 12
Total Comments 4
Average Comments 1
GŴYL FFITRWYDD BYW’N IACH GLAN WNION, DOLGELLAU Mae GŴYL FFITRWYDD BYW’N IACH GLAN WNION, DOLGELLAU yn cael ei gynnal ar y 27/9/19. Dewch am ddiwrnod o ffitrwydd am ddim gyda ni. BYW’N IACH GLAN WNION, DOLGELLAU is being held on the 27/9/19. Welcome all to a free day of fitness.
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Cwrs yma dros hanner tymor Hydref! Ffoniwch i logi lle! Course running October Half term! Phone to book! #bywniach #bywniachdwyfor #pwllheli #dwyfor #gwynedd #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #colegmeiriondwyfor #careerswales #gyrfacymru #poollifeguard #nplq
GŴYL FFITRWYDD BYW’N IACH PENLLYN, BALA Mae GŴYL FFITRWYDD BYW’N IACH PENLLYN, BALA yn cael ei gynnal ar y 26/9/19. Dewch am ddiwrnod o ffitrwydd am ddim gyda ni. BYW’N IACH GLAN WNION, DOLGELLAU is being held on the 26/9/19. Welcome all to a free day of fitness. #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #fitnessfestival #bala #penllyn #northwales #inductions
BYW'N IACH ARFON, CAERNARFON Mae CANOLFAN TENIS ARFON yn barod i'ch croesawu chi diwedd y mis! Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld chi! BYW'N IACH LEASURE CENTRE is ready to welcome you at the end of the month! We look forward to welcome you! #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #arfon #tennis #centre #caernarfon #lta #tennisweekends #tasterday #family #teulu #croeso #northwales #septemberactivitys #wimbeldon #children #fitness
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diwrnod Agored yn Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Open day at Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli. #bywniachdwyfor #bywniach #cymru #career #gyrfa #colegmeiriondwyfor #colegmeiriondwyforpwllheli #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #pwllheli #colegllandrillo #hybubywniach
Byw’n Iach Glan Wnion Dolgellau Dewch lawr a trio rhai or dosbarthiadau sydd ar gael efo’r amserlen newydd Come by and try some of the classes that are available with our new timetable #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #fitness #classes #fitnessclasses #free
BYW’N IACH BRO DYSYNNI, TYWYN. Mae’r dosbarth cyflyru cylchol ysgafn ar Bob Dydd Llun a Dydd Gweber o 10.30-11.30. #bywniach #gwynedd #gwyneddcouncil #circuittraining
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diolch i bob plentyn ddaeth i Campau DWYFOR a Campau Chwaraeon dros yr Haf.... cawsom gymaint o hwyl a rydym yn edrych ymlaen i weld pawb hanner tymor! Thank you everyone that came to Campau DWYFOR and Campau Chwaraeon over the Summer! All of the staff enjoyed meeting new children and are looking forward for October half term to see you all again! #bywniachdwyfor #bywniach #pwllheli #gwynedd #dwyfor #cyngorgwynedd #gwynebauhapus #happychildren #staffhapus #beach #lanymor #campaudwyfor #chwaraeondwyfor
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Diolch yn fawr Ysgol Foel Gron, Mynytho am gael dod draw ddoe i hybu byw yn iach a gwneud gweithgareddau efo’r plant! Thank you Ysgol Foel Gron, Mynytho for the welcome yesterday. We had fun talking about Byw’n Iach and making it fun for everyone! #bywniachdwyfor #bywniach #hwyl #mynytho #ysgolfoelgron #pwllheli #gwynedd #dwyfor #cyngorgwynedd #ysgolioncynradd
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Dewch i ymuno Dydd Sadwrn yma 7/09 am 13:00! Croeso i bawb Come and join this Saturday 07/09 at 13:00! Everyone welcome! #bywniachdwyfor #bywniach #pwllheli #canolfanhamddendwyfor #dimentia #taithatgofionpwllhelimemorywalk2018 #croesoibawb #teulu #diwrnodteulu #familyday #dwyfor #gwynedd #cyngorgwynedd @taithatgofionpwllmemorywalk
RHAGLEN HYFFORDDIANT PERSONOL / PERSONAL TRAINING PROGRAMME Dyma RAGLEN HYFFORDDIANT PERSONOL NEWYDD sydd yn cael ei gynnal y ARFON, CAERNARFON. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Ceryl Tindall - Jones ar 01286 676945. Here is the new PERSONAL TRINING PROGRAMME at ARFON, CAERNARFON. For more information contact Ceryl Tindall - Jones on 01286 676945. #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncil #healthylifestyle #personaltrainer #hyfforddi #ffitrwydd #fitnessmotivation #caernarfon #northwalesfitness #photooftheday
Mae gan canolfannau Byw'n Iach nifer o fwydydd iachus i chi drio! Byw'n Iach centres have a wide range of heathly food for you to try! #bywniach #caernarfon #bwydiach #healthyfood #smoothierecipes #northwales #healthyrecipes #gogleddcymu #chwaraeon #healthysmoothies #chwaraeon #ffitrwydd #healthylifestyle
BYW’N IACH DWYFOR, PWLLHELI Dechrau Dydd Mawrth 10/09 a Dydd Iau 05/09! Starting next Tuesday 10/09 and this Thursday 05/09! #bywniachdwyfor #pwllheli #penllyn #gwynedd #cyngorgwynedd #hernewydd #newchallenge #mismedi #september #dewchiymuno #comeandjoin
BYW'N IACH, PENLLYN Mae DOSBARTH NEWYDD HYFFORDDIANT CYLCHOL RHIANT A PHLENTYN yn cychwyn yng Nghanolfan Byw'n Iach PENLLYN bob DYDD LLUN rhwng 18:00 a 18:45. Cysylltwch am fwy o wybodaeth 01678 521222. A NEW PARENT AND CHILD CIRCUIT is starting in BYW’N IACH, PENLLYN every MONDAY between 18:00 and 18:45. Contact us for more information 01678 521222 #bywniach #cyngorgwynedd #gwyneddcouncuil #northwales #motherandbaby #fitness #circuittraining #gogleddcymru #ffitrwydd #bala #gwynedd
Mae nifer o’n canolfannau yn cynnig Hwyl yn y Pwll i blant a’i rhieni, o Inflatables, Floats a Theganau! Dewch i chwarae trwy nofio heddiw! A lot of our centres have a Fun in the pool session for children and family’s from inflatables, floats and toys. Come and join us today! #bywniach #cyngorgwynedd #hwylynypwll #swimmingpool #northwales #summerholiday #children #photooftheday #gogleddcymru

Loading